Kediniz için pratik bilgiler

0
138

Bebek dişlerinin çıkması: 3 – 5 hafta

Anne sütünden kesilmek: 6 – 8 hafta

Parazit kontrolü: 3-6-8-10 ve 12.hafta

Virutik enfeksiyonlara karşı ilk aşılama: 7-9 hafta

Kalıcı dişlerin çıkışı: 16-30 hafta

Kalıcı diş sayısı: 30-32

Çiftleşme yaşı: 1 sene veya fazlası

Dişilerin kısırlaştırılması: 5 ay veya fazlası

Erkeklerin kısırlaştırılması: 6 ay veya fazlası

İlk kuduz aşısı: 3. ayında

Virutik enfeksiyonlara karşı ikinci aşılama: İlk aşılamadan 21 gün sonra

Vucut ısısı (Rektal ısı ): 38.9 + – 0.5 C

Nabız – Yetişkinlerde: 110-140 dak.

Nabız – Yavrularda: 180-200 dak.

Solunum sayısı: 10-20 dak.

Gebelik süresi: 58-64 gün

Ergenlik yaşı: Ortalama erkeklerde 7-12 ay, Dişilerde 6-15 ay

Östrus(seksüel siklus): Yılda 2-4 defa, Mevsimsel 10-12 gün

Uygun döllenme zamanı: Kızgınlığın(östrusun) süresinde

Yorumla