King nasıl oynanır, king oyununun kuralları

0
1331

Tarihçe
King, Fransa’da 20. yüzyıl başlarında üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygın olarak oynanan Barbu (Le Barbu) oyunun değişik bir versiyonudur. “Le Barbu” (“Barb” olarak okunur), “Sakallı (adam)” manasına gelir ve iskambil kartları içinde kupa papazını simgeler. Bu kart, oyunun Türkiye’de oynanan versiyonu olan King’de Rıfkı’ya karşılık gelir. Kupa papazının alınmaması gereken ceza oyunun ismi de oyunun ismi gibi Barbu’dır.

Derecelendirme
***.. Şans
****. Hafıza
****. Taktik
****. Öğrenme Zorluğu

Amaç
Koz turlarında en fazla eli ve ceza turlarında en az eli alarak oyun sonunda en fazla puanı almak. Oyunun herhangi bir turunda tüm elleri alarak oyuna adını veren King’i yaparak oyunu bitirmek

Tanımlar
Oyuncu Sayısı 4 kişi.
Eşli Oynanmaz.
Deste 1 adet 52’lik deste ile oynanır.
Tur 12 tur ceza, 8 tur koz oyunu olarak toplam 20 tur oynanır. Her oyuncu 3 kez ceza, 2 kez koz söyler.

Terimler
Mecburi kozcu: Tüm ceza haklarını kullanmış oyuncu.
Mecburi cezacı: Tüm koz haklarını kullanmış oyuncu.
Kupa çekmek: Bir turda daha önceki ellerde King - Maça çıkmışken veya elinde King - Maça renginden başka kart kalmadığı için (mecburen) yeni ele King - Maça renginden bir kartla başlamak ve Rıfkı gibi bir ceza oyununda Rıfkı kendisinde değilken elinde bol miktarda ve yüksek değerli King - Maça renginden kartlar varken devamlı olarak King - Maça renginden kartları oynayarak Rıfkı’yı sahibine yedirmek için yapılan hareket.
Kupa çıkmak: Kupa almaz oynanan bir turda sırası gelen oyuncunun o el oynanan renk karttan kartı yoksa elindeki uygun King - Maça renginden bir kart atması.

Koz
Koz, oynanan turlarda mümkün olduğu kadar çok el almaktır.
Oyuncunun koz söylemesi için elinde koz rengi olarak belirleyeceği renkten A, K, Q, J ve 10 gibi yüksek değerli kartlar ve diğer renklerden de bu eli destekleyecek büyük değerli kartlar olması gerekir. En az 5 el alabilecek durumda olmadan koz oyununun seçilmesi tavsiye edilmez.

KOZ OYUNLARI
Dört tip koz oyunu vardır:
Koz Sinek,
Koz Karo,
Koz Kupa,
Koz Maça.
Bu oyunda en büyük kağıdı atan o eli alır ve diğer elin ilk kağıdını seçme şansını kazanır. İskambil kağıdında küçükten büyüğe doğru kağıtlar değerlerine göre aşağıdaki gibi sıralanır:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,vale,kız,papaz ve As

Koz olarak seçilen renk diğer renklerden daha güçlü hale gelir. Yerde oynanan renk sıradaki oyuncunun elinde yoksa koz atmak zorundadır ve yere atılan kozun sayısal değerine bakılmaksızın o eli koz atan oyuncu almış olur. Ancak iki oyuncu birden koz atacaksa büyük değerli koz atan eli alır. Eğer yere atılan ilk kağıt koz ise ardından atılacak kağıtlar değer olarak olarak büyütülmek zorundadır. Örneğin yere koz 8’li atılmışsa bir sonraki oyuncu en az koz 9 atmalıdır. Eğer oyuncunun elinde koz olarak oynatılan kağıttan yoksa herhangi bir kağıt atılabilir. Oyuncunun yerdeki kozdan daha büyük kozu yoksa veya oyuncudan önce koz as atılmışsa herhangi bir koz kağıdı yere atılabilir. Oyuncunun aldığı her el +50 koz puanı olarak değerlendirilir.

Genelde oyuncunun elinde as,papaz,kız,vale ve 10 gibi yüksek değerli kağıtlar varsa ve diğer renklerden de büyük değerli kağıtlar varsa koz oyunları oynatılması daha iyidir. En az 5 el alabilecek durumda olmadan koz oyununun seçilmesi tavsiye edilmez.

Cezalar
El Almaz: Mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç el almamaktır. Yere atılan en büyük kağıt o eli alır.
Kupa Almaz: King - Maça renginden mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç kart almamaktır. O elde oynanan renk karttan elinde olmayan oyuncu/ların King - Maça renginden bir kart atması zorunludur, o zaman o eli alan oyuncu Kupayı/ları da “yemiş (ceza puanı almış)” olur. Oyunda King - Maça renginden bir kart atılana dek hiçbir oyuncu bir ele King - Maça renginden bir kart ile başlayamaz. Ancak, ilk King - Maça kartı düştükten sonra herhangi bir ele King - Maça renginden bir kart ile başlanabilir.
Erkek Almaz: Amaç King - MaçaJ, King - MaçaJ, King - KaroJ, King - SinekJ, King - MaçaK, King - MaçaK, King - KaroK, King - SinekK kartlarını almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde oynanan kartın renginden kart yoksa ve elinde herhangi başka bir renkten J veya K varsa atması zorunludur. Bir oyuncu sıra kendisine geldiğinde yerde A varsa ve o rengin K veya J si elindeyse/yerde K veya Q varsa o renk serisinin J si elindeyse bu erkek kartı atması zorunludur.
Kız Almaz: Amaç King - MaçaQ, King - MaçaQ, King - KaroQ, King - SinekQ kartlarını almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde dönen kartın renginden kart yoksa ve elinde diğer renk kartlardan Q varsa atması zorunludur. Yerde A veya K varsa, elinde o rengin Q olan oyuncunun Q atması zorunludur.
Rıfkı: King - MaçaK kartını almamaktır. Aynen “Kupa Almaz” oyununda olduğu gibi Rıfkı’da da mecburi King - Maça oynanana kadar hiçbir oyuncu bir ele King - Maça ile başlayamaz. Elinde yerdeki kartın renginden kart olmayan oyuncunun elinde Rıfkı varsa atması, Rıfkı yoksa da elindeki King - Maça renginden başka bir kartı atması zorunludur. Ancak King - Maça renginden kart da yoksa istediği kağıdı atabilir.
Son İki: Sondan bir veya ikinci veya en iyisi son iki eli almamaktır. Son iki ele kadar oynanan elleri kimin aldığının hiçbir önemi yoktur.

king

Kurallar
Kartların Dağıtılması
Dağıtan oyuncu saatin ters yönünde King - Yön kartları dağıtır.
Bütün ceza haklarını kullanmış ve mecburi kozcu olan bir oyuncunun elinde 10’dan büyük kart yoksa o turun yeniden dağıtılmasını isteyebilir.

Oyuna Başlama
Oyuna 2 sahibi başlar.
Oyuna başlayan oyuncu elini aldıktan sonra değerlendirerek o tur ne tür bir oyun (koz veya ceza; ceza ise hangi ceza) oynayacağına karar verir.

Oynama
Herhangi bir turda tüm elleri alan oyuncu King yapmış sayılır ve oyun biter. Diğer oyunculardan o anda (+) puanda olanlarda olsa bile King yapan oyuncu tek başına çıkmış sayılır. (Kimi versiyonlarda King yapacak oyuncunun oyundan önce King yapacağını beyan etmesi ön koşulu vardır. Bu durumda, eğer King yapacağını beyan eden oyuncu el sonunda King yapamazsa tek başına batmış kabul edilir ve oyun biter.) Bir turdaki ceza kartlarının hepsi o tur bitmeden çıkmışsa o tur bitmiş sayılır ve yeni tura geçilir.

Cezalar
Oyunun ceza elleri briçteki sanzatu kurallarına benzer. Kız Almaz oynanan turda bütün oyuncular birer kız alırsa o tur tekrarlanır.
Koz Yere koz düşmeden koz atılamaz. İstisna olarak sırası gelen oyuncunun koz renginden A, K, Q, kartlarını arka arkaya çekmesidir.
Ele koz atılarak başlanmış ise Kozu yükseltmek zorunludur.
Yerde oynanan kartın renginden kart olmayan oyuncu koz atarak o eli alır. Ancak o karttan başka bir oyuncuda da yoksa ve elinde daha büyük bir koz varsa onu atmak zorundadır ve eli alır.

Puan Hesabı
Ceza turlarında alınan puanlar (-) koz turlarında alınan puanlar (+) olarak hesaplanır. Oyun sonunda her oyuncunun puanları toplanarak hesaplanır. Ceza ve Koz puanlarının toplamı 0’dır.

 

 Cezalar  ______________________________________________________
| Adı     | Puanı | Hangi durumda alındığı          |
|_____________|_______|__________________________________________|
| El almaz  | -50 | alınan her el için            |
| Kupa almaz | -30 | alınan her kupa rengi kart için     |
| Erkek almaz | -60 | alınan her Vale ve Papaz için      |
| Kız almaz  | -100 | alınan her Kız için           |
| Rıfkı    | -320 | alınan Kupa Papazı için         |
| Son iki   | -180 | turda oynanan son iki elin her biri için |
| Toplam   |    |                     |
|_____________|_______|__________________________________________|

 Koz  __________________________________________________________
| Adı     | Puanı | Hangi durumda alındığı          |
|_____________|_______|__________________________________________|
| Koz     | +50 | alınan her el için            |
|_____________|_______|__________________________________________|

 

Jargon
Rıfkı: Kupa Papazının oyundaki adı
Dış King: Başka bir oyuncunun koz söylediği elde King yapmak
DYS: “Dedi yedi salak” cümlesinin kısaltılmış halidir. Eğer bir oyuncu kendi söylediği ceza elinde cezaların yarısından fazlasını aldığında düştüğü durum
Öküz Gözü Çizmek: Çok parçalı cezalarda (Kupa, El, Kız, Erkek) her iki elde de hiç ceza almamak. İki sıfır yan yana geldiğinden ortalarına nokta konulup öküz gözü diye adlandırılır.
Çiçek veya Ford: Bir oyuncunun koz elinde sıfır alması durumda hanesine çizilen şekil.
Üçlü priz: Üç kişinin çıkıp bir kişinin battığı durumda tek kişinin lakabı.
Telefon Fişi(Üçlü Fiş): Üç kişinin batıp bir kişinin çıktığı durumda tek kişinin lakabı.
Rıfkı’yı sahibine yedirmek: Cezayı satmak, elindeki ceza kartını diğer oyunculara vermek.

Replikler
Türler: Normal King Bu maddede anlatılan.
Internet versiyon: King kısa sürmesi açısından her oyuncu 2 ceza 1 koz söyler.
Kanlı King: Genelde ceza puanı yüksek olan cezalar başta oynanır.
Süper Kanlı King: El dağıtıldıktan sonra seçme sırası gelen oyuncunun elindeki kartlara bakmadan koz veya ceza seçip bunu diğer oyunculara deklare ederek oynanan oyun türü. (diğer oyuncular ellerine bakabilir)
Vahşet: El dağıtıldıktan sonra seçme sırası gelen oyuncunun elindeki kartlara bakmadan seçtiği koz veya cezayı diğer oyunculara göstermeden bir kağıda yazarak oyuna başlanması ve oyun sonunda koz veya cezanın açıklanarak puanlamanın yapıldığı oyun türü.
Çift Ceza: Tüm cezalar 2 oyunda biter. Her elde eli alan oyuncunun elindeki puan edecek cezalar toplanarak hesap edilir. Ör: Rıfkı o el sizde kaldıysa Rıfkı’dan 320, Erkek Almazdan 60, El Almazdan 50, Kupa Almazdan 30 toplamda bir elde 460 ceza puanı alırsınız. Son iki elden birini aldığınızda o eldeki ceza puanlarına 180 ceza puanı da Son İki için eklemeniz gerekir.
Kare Düzen: Eşli Briçteki gibi konuşma yapılır. Eşlerden biri bir koz veya ceza söyler. Diğer eş bu caza ya da kozu kabul veya reddeder. Reddederse yeni bir ceza ya da koz söyler. Ceza ya da kozun belirlenmesinin ardından oyunu yönlendirecek kişinin karşısında oturan eşi elini briçteki gibi masaya açar.
Balayı Kingi: İki kişiyle oynanır ve sadece koz oyunundan ibarettir.

Yorumla