Batak oyununun kuralları

0
304

Batak, bir çeşit kağıt oyunudur. İskambil oyunları arasında “Kozlu Oyun” olarak bilinir. İki veya daha üstü oyuncu ile oynanır. Genel olarak 4 kişi oynanan Batak, bir dakika içinde kağıtların dağıtılmasıyla başlar ve 10-30 dakika arası sürer. İhaleli ve İhalesiz olarak 2 çeşit oynanış biçimi vardır.

Oyunun Kuralları ve Oynanması Genelde 4 kişilik oynanan bir iskambil oyunudur. Kağıtları dağıtan kişiden itibaren her el diğer(sıralama saat yönüne ters olarak ilerler) oyuncunun dağıtması ile oynanan bir oyundur. Genelde 13 el oynanır. Bazen 11 el de oynanır. Bazen de önceden belirlenen bir puana ulaşılıncaya kadar oynanır.

Oyunun genel kuralı yerde olan kağıttan daha yüksek değeri atmak ve ortadaki eli almaktır. Bu koz için de geçerlidir. Küçükten büyüğe sıralama şöyle:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vale(J)
Kız(Q)
Papaz(K)
As(1,A)

İhaleli Batak
Kağıtlar dağıtıldıktan sonra ihale açılır. İhale, kağıtları dağıtan kişinin sağındaki ilk kişinin ihaleye girmek istemesini söylemesiyle devam eder. Eğer ihaleye girecekse kozunu söyler ve oyun ihaleye girenden başlar. Eğer ihaleye girmezse onun yanındaki oyuncuya ihaleye girmek için hak doğar. Sonunda eğer kimse ihaleye girmezse dağıtan oyuncu kararlaştırılan en düşük ihale değeri ile oyuna başlar. (Genelde eğer oyun eşsiz oynanırsa 4 el, eşli oynanırsa 7 el)

Oyunda ihaleyi alan hangi tür kağıdın koz olduğunu söyler. (Örneğin: Kupa, Maça, Karo, Sinek) Koz o elin en değerli simgesidir.

Yerde hangi cinse ait kağıt varsa, elindeki o cinse ait yerde olan kağıttan daha büyük bir kağıt atarak oyun oynanır. Örneğin; yerde “Kupa 10” var ve sizin elinizde “Kupa 9”, “Kupa Vale” ve “Kupa As” var. “Kupa 9”, “Kupa 10″dan küçük olduğundan “Kupa 9″u atamazsınız. Valeyi ya da As’tan birini atabilirsiniz.

Başka bir örnek ise: Yerdeki kağıt “Kupa 10” ve sizin elinizde ise hiç Kupa yok. Kupa olmadığından başka bir kağıt atmak zorundasınız. Eğer elinizde koz varsa kozdan bir tane, yoksa başka bir kağıdı atabilirsiniz. Koz atarsanız ve sizin attığınızdan büyük koz atılmazsa eli siz alırsınız, ama başka bir kağıt atarsanız attığınız kağıt etkisizdir.

Oyun yerdeki dört kağıdı alan kişinin tekrar yere kağıt atmasıyla devam eder. Böylece eldeki 13 kağıt bitene kadar devam eder. En fazla puan toplayan oyunu kazanır.

Batmak ise şöyle açıklanabilir; ihaleye giren kişi söylediği sayıdan daha az el alırsa söylediği sayı kadar puan düşürülür. Oyunda ihaleye girmeyen kişiler de en az 1 almak zorundadır, eğer hiç el alamayan olursa o kişi ihaleye giren kişinin söylediği sayıya batar.

Örneğin: Birisi 5 diyerek ihaleye girdi ve 4(veya daha az) el aldı, o kişinin hanesine -5 puan eklenir(5 puan çıkartılır). Diğer oyuncular kaç aldıysa o kadar puan eklenir.

Veya; birisi 6 diyerek ihaleye girdi ve 7 aldı, o kişinin hanesine 7 puan eklenir. Diğer oyuncular kaç aldıysa o kadar puan eklenir. Eğer diğer oyunculardan hiç el alamayan varsa o kişinin hanesine -6 puan eklenir(6 puan çıkartılır).

İhalesiz Batak
ihaleli batak oyunuKağıtlar dağıtıldıktan sonra ihale açılmaz ve koz her zaman Maça’dır.

Batak Oynamanın Kuralları Oyunda herkes kaç el yapabileceğini söyler ve puan cetveline yazılır. Eğer o sayıya ulaşamaz veya söylediği sayıdan 3(bazen 2 olarak oynanır) fazla yaparsa o kişi söylediği sayının 10 katı puana batırılır. (Yani 10 katı puan düşürülür.) Eğer söylediği sayıyı yaparsa o sayının 10 katına çıkarılır. Eğer 4 demiş ve 5 yapmış ise 4 ile 10 çarpılır ve beş dörtten bir fazla olduğundan “4*10” puana “1” eklenir. Yani puanı “41” olur.

Yorumla