İngilizce-Türkçe komik çeviriler

0
396

Chicken translation
-Piliç çevirme

Leave the door december
-Kapıyı aralık bırak

Where is this waiter who I putü
-Nerede bu kodumun garsonu!…

Clean family girl
-Temiz aile kızı.

Your hand is on the job your eye is on playing
-Elin işte gözün oynaşta

Sensitive meat ball
-İçli köfte.

Urinate quickly, satan mixes
-Acele işe şeytan karışır

There is no saturation to her observations
-Onun gözlemelerine doyum olmaz

Man doesn’t become from you
-Senden adam olmaz

Enter the desk
-Sıraya gir

Look my ram, I’m an Anatolian child, If I put, you sit.
-Bak koçum ben Anadolu çocuğuyum bir koyarsam oturursun

Aeroplane out of the fart, say hi to that sweetheart
-Osuruktan teyyare, selam söyle o yare

Master !! do something burning-turning in the middle
-Usta !! Ortaya yanardöner bişi yapsana

Exploded egypt has escaped to my bosphorus
-Boğazıma patlamış mısır kaçtı

In every job there is a no
-Her işte bir hayır vardır

She is such a mother’s eye girl
-Çok anasının gözü bir kız

-My mother to be my wife
(Anam Avradım olsun )

-Come with ball my brother Come with ball
(Topla Gel Abicim Topla gel)

Yorumla