Güzel Türkçemizden rekorlar

0
104

En uzun sözcük; En uzun kısaltma; En uzun adlar; vs…

En uzun sözcük:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine (70)
TDK’daki en uzun sözcük:kuyruksallayangiller (20)

En uzun palendromik sözcük: esneyemeyense (13)

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun sözcük :ıralamamalara, aralamamaları (13)

En uzun bir sesli bir sessiz giden sözcük: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

Harf tekrarı içermeyen en uzun sözcük ekli) hüpletiyormuşsanız (18), (eksiz) konseptüalizm (13)

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz sözcük çifti :mahrumiyet, mahkumiyet (10)

Abecemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük:affedicideki (12)

Abecemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük :tutuşturtuşumuzunmuş (20)

En uzun kısaltma:YYSSKSYYD (9)

En çok anlamı olan sözcük:çıkmak (TDK’da 58 anlamı sayılmış)

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan sözcük:karın (4)

En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

Bir harfi en çok içeren sözcükler:alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)seccadecileşecek (4) (İsmet Keskinsoy)çiçekçiymişçesine (4)didindirdiklerimizdendir (6)gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)şeffaf (3)gepgergin (3)dadaasyzly?a (3)hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)sıkıntısızlaştırıcılışınızın (11)kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)jeoloji (2)kikirikleşecektik (5)tellallaşıylabilmeli (7)mükemmelleşemememmiş (7)anneanneninkininsin (9)otokontrolsüzleşiyor (5)mösyö (2)papazlaşıp (3) (Metin Örsel)muharrirleştirivermişlerdir (7)hassasiyetsizleşseymişsin (6)şişikleşmişmiş (5)tattırttıktan (6)unutturuculuğumuzun mu? (10)düşündürttürücülüğümüzün mü? (11)verevleşivermek (3)yayımlayamayayım (5)lezzetsizleşemezseniz (5)

Harf sayıları: 2 harften oluşan en uzun sözcük:ememememe (9) 3 harften oluşan en uzun sözcük:yamayamamaya, yamayamamama (12) oluşa 4 harften en uzun sözcük:mayalayamamamla (15) 5 harften oluşan en uzun sözcük:mayalayamamalıyım (17)

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun sözcük:serserileşememişlerse (21)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun sözcük:kükürtatarının (14)

İçindeki tüm harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun sözcük:törpüleyemiyormuşsanız (22)

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran sözcük :gölcükleştiriyormuşsanız (20)

Sesliler ve sessizler Sesli / sessiz oranı en yüksek sözcük:aile, iade (3/1)

Sessiz / sesli oranı en yüksek sözcük :sfenks, sprint (5/1)

Ardarda en çok sesli: suistimal (3)

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Bir seslinin bir sözcükte en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Bir sessizin bir sözcükte en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok sözcük :

3 harfli: kaç, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) (Cihan Altay)

4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)

5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak, kazak (7)

6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin (5)

7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) (Cihan Altay)

En çok anagram:
3 harf: aks, ask, kas, sak (4)
4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)
5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)
6 harf: aramak, arkama, kamara, karama, makara (5)

Harf sırası:
Harfleri sıralı olan en uzun sözcük dekorsuz (8)

En çok sessiz harfi sıralı olan sözcük:bıçaklamanız (7)

Harfleri ters sıralı olan en uzun sözcük:So?dca (6) En çok sessiz harfi ters sıralı olan sözcük:yatırmak (5)

Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13)

Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12)

Atasözleri ve deyimler: En uzun atasözü: Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. (9 sözcük)

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12 harf) [ya da “Eden bulur.”]

En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 sözcük)

En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5 sözcük)

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (11 sözcük)

Özel isimler:
En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)

En uzun cadde, sokak adı:

Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)

Yorumla