İngilizce günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 3

0
463

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların İngilizce’ye çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve İngilizce’yi kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde konaklama, sayı ve zamanlarla ilgili cümleler de bulacaksınız.

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Yazılışı Okunuşu
KONAKLAMA
Formu doldurun. Fill in the form please Fill in dı form pliz
Burayı imzalayın. Sign here please. Sayn hiyır pliyz.
Boş odanız var mı? Do you have a room? Du yu hev e rum?
İki kişilik odamız kaldı Yes, double only Yes, dabıl onli.
Ne kadar kalacaksınız ? How long will you stay? Hav long vil yu stey?
Yalnızca bir gece. Overnight. Ovırnayt.
Kesin bilmiyorum. I don’t know yet. Ay dont nov yet.
Fiyat nedir? What’s the price? Vats dı prays?
Tek kişilik oda ne kadar? How much is a single? Hav maç iz e singıl?
Çift kişilik oda ne kadar? How much is a double? Hav maç iz e dabıl?
Kahvaltı dahil mi? With breakfast included? Vit brekfıst inkludıd?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Can we pay by credit card? Ken vi pey bay kredit kard?
Akşam yemeği saat kaçta? What time is dinner? Vat taym iz dinır?
Banyolu. With a bathroom. Vit e baetrum.
Duşlu. With a shower. Vit e şavır.
Balkonlu. With a balcony. Vit e balkoni.
Manzaralı. With a view. Vit e viyuv.
Denize bakan. Overlooking the see. Ovırluking dı si.
Ne kadar sürer? How long will it take? Hav long vil it teyk?
Ne zamana hazır olur? When will it be ready? Ven vil it bi redi?
Burada kamp yapabilir miyiz? Is camping allowed here? İz kemping ıllovd hiyır?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı? Is there a camping site near here? İz der e kamping sayt niyır hiyır?
Elektrik ve su var mı? Are water and electricity supplied? Ar votır end ılekt-rısiti suplayd?
Kasaba buradan ne kadar uzakta? How far is the village? Hav far iz dı vilıç?
SAYI – ZAMAN
Pazartesi Monday Mandey
Salı Tuesday Tıyuzdey
Çarşamba Wednesday Vendzdey
Perşembe Thursday Törzdey
Cuma Friday Fraydey
Cumartesi Saturday Satırdey
Pazar Sunday Sandey
Ocak January Canuari
Şubat February Februari
Mart March Març
Nisan April Eyprıl
Mayıs May Mey
Haziran June Cun
Temmuz July Culay
Ağustos August Ogust
Eylül September Septembır
Ekim October Oktobır
Kasım November Novembır
Aralık December Disembır
İlkbahar Spring Spring
Yaz Summer Sammır
Sonbahar Fall, autumn Fol, oğtım
Kış Winter Wintır
1 One Van
2 Two Tu
3 Three Tri
4 Four For
5 Five Fayv
6 Six Siks
7 Seven Sevın
8 Eight Eyt
9 Nine Nayn
10 Ten Ten
11 Eleven İlevın
12 Twelve Tvelv
13 Thirteen Törtiyn
14 Fourteen Fortiyn
15 Fifteen Fiftiyn
16 Sixteen Sikstiyn
17 Seventeen Sevıntiyn
18 Eighteen Eytiyn
19 Nineteen Nayntiyn
20 Twenty Tventi
21 Twenty-one Tventivan
30 Thirty Törti
40 Forty Forti
50 Fifty Fifti
60 Sixty Siksti
70 Seventy Sevınti
80 Eighty Eyti
90 Ninety Naynti
100 Hundred Handret
200 Twohundred Tuhandret
300 Threehundred Trihandret
400 Fourhundred Forhandret
500 Fivehundred Fayfhandret
600 Sixhundred Sikshandret
1000 Thousand Tauzent
1200 Onethousand twohundred Vantauzent tuhandret
2000 Twothousand Tutauzent
3000 Threethousand Tritauzent
10.000 Tenthousand Tentauzent
100.000 Onehundred thousand Vanhandret tauzent
1.000.000 One million Van milyın
1.000.000.000 One billion Van bilyın
Birinci First Först
İkinci Second Sekınd
Üçüncü Third Törd
Dördüncü Fourth Fort
Beşinci Fifth Fift
Altıncı Sixth Sikst
Yedinci Seventh Sevent
Sekizinci Eighth Eyt
Dokuzuncu Ninth Nayt
Onuncu Tenth Tent
Saat kaç? What time is it? Vat taym iz it.
Saat dokuz It’s nine o’clock. İts nayn eklok
Dokuz buçuk It’s half past nine. İts half past nayn
Dokuzu çeyrek geçiyor. It’s quarter past nine. İts kuartır past nayn
Sekize yirmi var. It’s twenty to eight. İts tventi tu eyt.
Otobüs ne zaman kalkıyor? When does the bus leave? Vhen das dı bas liyv.
Saat onbir. It’s eleven o’clock. İts ileven eklok
Yarım saat sonra. Half an hour later Half ın auer leytır
İki saat önce. Two hours ago Tu auers leytır
Dörtten beşe kadar. From four until five. From for until fayv.
Öğleden sonra saat üçte. Three o’clock in the afternoon. Tri eklok in di aftırnuğn
İki saat içinde. In two hours İn tu auers
Sabah saat üçte. Three o’clock in the morning Tri eklok in dı morning
Öğleyin saat onikide. Twelve o’clock at noon. Tuvelv eklok et nuğn.
Akşam saat onsekiz otuzda. Eighteen thirty in the evening Eytiyn törti in dı ivening
Gece saat on bir otuz da. Eleven thirty in the night İleven törti in dı nayt
Dün Yesterday Yestırdey
Bugün Today Tudey
Yarın Tomorrow Tumarrov
Evvelki gün The day before Dı dey bifor
Ertesi gün The day after Dı dey aftır
Bu sabah This morning Dis morning
Yarın akşam Tomorrow evening Tımorov ivıning
Her gün Every day Evıri dey
Her hafta Every week Evıri viyk
Her ay Every month Evıri mants
Her yıl Every year Evıri yiyr
Her zaman Every time Evıri taym
Geçen gün The day before Dı dey befor
Geçen hafta Last week Last viyk
Geçen ay Last month Last mants
Geçen yıl Last year Last yiyr
Gelecek hafta Next week Nekst viyk
Gelecek ay Next month Nekst mants
Gelecek yıl Next year Nekst yiyr
İki günden beri For two days For tu deyz
İki gün önce Two days before Tu deyz bifor
İki gün sonra Two days later Tu deyz leyter
İki güne kadar In two days İn tu deyz
Tam zamanında At the right time Et dı rayt taym
Şimdi Now Nauv
Bazen Sometimes Somtayms
Yakında Soon Suğn
Eskiden In the past İn dı past
Bugün ayın kaçı? What date is it? Vhat deyt iz it?
Bugün ayın ondördü. Today is the fourteen. Tudey iz dı fortiynts
Yarın ayın kaçı? What date is tomorrow? Vhat deyt iz tımorov?
Yarın Nisan’ın onbeşi. Tomorrow is April the fifteen Tımorov iz the fiftiyns
Kaç yaşındasınız? How old are you? Hav old ar yu?
Yirmi üç yaşındayım. I’m 23 years old. Aym tventitri yiyrs old.
Doğum tarihini nedir? When’s your birthday? Vhenz yur börsdey?
Yirmibir Eylül 1962. It’s September 1962 İts septembır nantiyn sikstitu.
Ne zaman? When? Ven?
Ne kadar süre? How long? Hav long?
Hangi asırda? When? Ven?
Ne zaman? At what moment? Et vat momınt?
Onbeş gün A fortnight E fırtnayt.
Bir haftasonu A weekend E vikend.
Bir gün One day Van dey.
Birkaç gün A few days E fev deys.
Bir çok gün Several days Sevırılş deys.
Tatil boyunca During the holidays Duyring dı halideys.
Noel’de At Christmas. Et kıristmıs.
Yılbaşı On new years day On niuv yers dey.
Tatil günü The day off Dı dey ov.
Bayram günü Public holiday Pablik halidey.
Çalışma günü Working day Vörküng dey.
Yıldönümü / doğum günü Anniversary / birthday Univörsiri dey / börtdey.
Bazen Sometimes Sam tayms.
Sık sık Often Ofın.
Bazen Seldom / rarely Seldım / rerıli
Her gün Everyday Evridey.
… de bir kez Once a… Vanz e…
…de iki kez Twice Tıvays.
Asla Never Nevır.
Bir hafta One week Van vik.
Hangi gün? What day? Vat dey?
Bugün Today Tudey.
Yarın Tomorrow Tumarrov.
Dün Yesterday Yestırdey.
Ertesi gün The day after tomorrow Dı dey eftır.
Bir önceki gün The day before Dı dey bifor.
İki gün önce Two days ago Tu yirs ıgo.
Üç gün içinde In three days İn tri deys.
Geçen hafta Last week Lest vik
Gelecek hafta Next weeknext / week for Nekst viknekst/ vik for.
Onbeş gün boyunca For a footlight For e fut nayt.
Sabah In the morning İn dı morning.
Öğleden sonra In the afternoon İn dı eftırnun.
Akşam In the evening İn dı ivning.
Gece At night Et nayt.
Ay A month E mont.
Hangi ay? What month? Vat mont?
Bir yıl One year Van yiır.
Hangi sene What is day? Vat iz dey?
Gelecek sene Next year Nekst yiır.
Geçen sene Last year Lest yiır.
Bin dokuz yüz doksan dokuz Nineteen ninety nine Naytin nayti nayn.
Kaç yaşındasınız? How old are you? Hav old ar yu?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım I am thirty (years old) seventeen / twenty five / forty three / fifty years old Aym törti, sevıntin / tüventifayf / fortitri / fifti yiırs old.
Ya siz What about you Vat ıbavyt yu?
O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu He / she was born in nineteen sixty Hi vaz born in naytin siksti.
O kaç yaşında How old is he/she Hav old iz hi / şi
On altı yaşından küçüklere yasak Under sixteen not allowed Andır sikstin nat ıllovd.
Saat Time / hour Taym / havur
Saat kaçta? (at) What time? Vat taym?
Oniki/öğlen Twelve/noon Tüvelf / nun.
Gece yarısı Midnight Midnayt.
Bir One o’clock / a.m. Van oklok / ey em.
On üç One p.m. Van piy em.
Sekiz buçuk Eight thirty Eyti törti.
Sekiz kırkbeş Eight forty-five Eyti forti fayf.
Dokuz Nine a.m. Nayn ey em.
Yirmi bir Nine p.m. Nayn piy em.
….e çeyrek var Quarter to Kuvartır tu..
….yi çeyrek geçiyor Quarter past / fifteen Kuvartır pest / fiftin
Bu sabah This morning Dis morning.
Bu öğleden sonra This afternoon Dis eftırnun.
Bu akşam This evening Dis ivning.
Bu gece Tonight Tu nayt.
Şafakta At dawn Et davn.
Akşam geç vakit Late this evening Leyt dis ivning.

Yorumla