İngilizce günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 2

1
471

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların İngilizce’ye çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve İngilizce’yi kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde seyahatle ilgili cümleler de bulacaksınız.

 

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Yazılışı Okunuşu
Şişe Bottle Batıl.
Bir paket sigara A packet of cigarettes E pekıt ıv sigırets.
Filtreli sigaralar Filter tipped cigarettes Filtır tipd sigırets.
Filtresiz Without filter Vithavt filtır.
Uzun sigara King size King sayz.
Uzun Long Long
Kısa sigara Light-mild Layt mild.
Kısa Short Şort
Sakız Chewing / bubble gum Şeving / babıl gam.
Sigara alır mısınız? A cigarette? E sigıret?
En yakın benzin istasyonu nerede? Where’s the colsest petrol station? Vers dı kosıst pıtrol steyşın?
On beş litre normal / süper benzin istiyorum Give me fifteen litres of regular / premium (super) Giv mi fiftin litırs ıv regilır / premyum. (sapır)
Depoyu doldurun Full, please Ful, pliyz.
Yağ ve su seviyesini / aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz ? Check the oil and the water / the battery / the brakes / the brake fluid? Çek dı oyil end dı wotır / dı betıri / dı breyks / dı breyk flid?
Bu patlak lastiği tamir eder misiniz ? Can you fix this flat tyre? Ken yu fiks dis flet tayır?
Lastiği değiştirir misiniz lütfen? Would you change this tyre. Please? Wuç yu çeynç dis tayır pliyz?
Sorun nedir? What is the problem? Vat iz dı prablım?
Çalışmıyor. It won’t start. İt vont start.
Akü bitmiş. The battery is flat. Dı betıri iz flet.
Motor hararet yapmış. The engine is overheating Dı enciyn iz ovır hıyting.
Benzin bitti I’ve run out of petrol Ayv ran ovt ıv petrıl.
Bana yardım edebilirmisiniz? Can I help me? Ken ay help mi?
Özür dilerim, arabam bozuldu telefonunuzu kullanabilir miyim lütfen? Excuse me, my car has broken down. May I use your phone? Eksiyuz mi, may kar hez brokın davn. Mey ay yuz yor fon?
Bir tamirci gönderebilir misiniz? Can you send a mechanic? Ken yu send e mekanik?
Ne kadar sürer? How long will it take? Hav long vil it teyk?
Işıklar The lights Dı layts.
Marş The starter Dı startır.
Vites kutusu The gear box Dı gir baks.
Karbüratör The carburettor Dı karbıreytır.
Dinamo The dynamo Dı daynimo.
Direksiyon The steering Dı stiring.
Frenler The brakes Dı breyks.
Debriyaj The clutch Dı kılac.
Elektrik tertibatı The wiring Dı vayring.
Yağ basıncı The oil pressure Dı oyil prejur.
Soğutma The cooling system Dı kuling siystım.
Aktarma The transmission. Dı trensmişın.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum. I’ll be back in thirty minutes / one hour. Ayl bi bek in törti münits / van havur.
Hemen yapabilir misiniz? Can you do it now? Ken yu du it nav?
Neden yapamazsınız? Why can’t you do it? Vay kent yu du it?
Gerekli yedek parçalar sizde var mı? Do you keep the spare parts in stock? Do yu kip dı sıpeyr parts in stak?
Hayır arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız. No, you can’t drive this car in this condition. Nov, yu kent dryv dis kar in dis kıdiyşın.
Her şey tamir edildi mi? Is everything repaired? İz evrıting ripayrd?
Ne kadara mal olacak How much will that be? Hav maç vil det bi?
Postanenin ne tarafta olduğunu söyleyin lütfen Tell me where the post office is. Please. Tel mi ver dı post ofis iz,pliyz.
Buralarda bir telefon var mı? Is there a telephone near here? İz der e telıfon niyır hiyır?
Telefonunuzu kullanabilir miyim? Can I use your phone? Ken ay yuz yor fon?
Telefon kartı istiyorum I’d like a phone card / telecard. Ayd layk e fon kard / telıkard.
Benim için bu numarayı arayabilir misiniz? Could you call this number for me, please? Kuç yu kol dis nambır for mi, pliyz?
Telefon rehberiniz var mı? Do you have a directory / a phone book ? Du yu hev e direktori / e fon buk?
Numarayı çevirin. Dial the number. Dayl dı nambır.
Alo ben… Hello, this is… Hılo, dis iz…
Hangi numarayı aradınız? What number did you call? Vat nambır did yu kol?
Üzgünüm, yanlış numara Sorry.wrong number. Sori, rong nambır.
…. ile konuşmak istiyorum. I’d like to speak to… Ayd layk tu spik tu…
Bana… yı verebilir misiniz? Could you put me through to …? Kuç yu put mi turuğ tu..?
Kim arıyor? Who’s calling? Hu iz koling?
Ayrılmayın Hold the line Hold dı layn.
Şu anda burada değil. He isn’t in at the moment. He izn’t in et dı momınt.
Lütfen aradığımı söyleyin. Adım…. Please tell him that I called. My name is …. Pliyz tel him det ay kolıd. May neym iz…
Beni aramasını söyler misiniz? Please ask him to call me back Pliyz esk him tu kol mi beck.
Sizi arıyorlar A call for you E kol for yu.
İşte numaram. Here’s my number. Hiyırs may nambır.
Çok yavaş tekrarlar mısınız? Can you repeat that very slowly. Please? Ken yu rıpiyt det veri slovli , pliyz?
Dolar bozdurmak istiyorum I want to change some dollars Ay vont tu çeynç sam dalırs.
Kredi kartımdan para çekmek istiyorum I’d like to use my credit card to withdraw some cash. Ayd layk tu yuz may kredit kard tu witdraw sam keş.
Kimlik göstereyim mi? Do you need some Identification? Du yu nid sam aydentifikeyşın?
Para çekmek Withdrawal Vitdrovıl.
Makbuz A receipt E rısipt.
Polis Police Polis.
İtfaiye Fire brigade Fayr brigeyd.
Nöbetçi doktor. Doctor on duty. Daktır on dyuti.
Acil durumlar Emergencies İmörcınsi.
Konsolosluklar Consulates Konsuleyts.
Büyükelçilikler Embassies Embessiyiz.
Havayolu Airport Eyirpırt.
Yılbaşı New year’s day Niüv years dey.
Noel Christmas day Cristmıs dey.
Milli bayram National day. Neyşınıl dey.
Kuzey North Nort.
Güney South Sovth.
Doğu East İst.
Batı West Vest.
Neresi? Where? Ver?
Dümdüz ileri Straight ahead. Streyt ıhed.
Ön In front İn front.
Arka Behind / at the back Bihaynd/ et dı bek.
Solda On the left An dı left.
Sağda On the right An dı rayt.
Karşısında Opposite Apızıt.
Yanında Next to/beside Nekst tu / bisayd.
Ters yönde In the opposed direction. İn dı apızıt direkşın.
Tam burası It’s right here İts rayt hiyır.
Oralar It’s over there İts ovır der.
İleride It’s after / further / later. İts eftır/fördır/ leytır.
Yanlış yoldasınız. It’s the wrong way / you are going the wrong way İts dı rong wey / yu ar going dı rong wey.
Geri dön Go back Go bek.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin Follow the road to the first traffic lights. Fallov dı rod tu dı först trefik layts.
Işıklardan sola girin Turn left at the traffic lights Törn left et dı trefik layts.
Bir sonraki köşeden sağa dönün. Turn right at the next corner. Törn rayt et dı nekst kornır.
… yolunu takip edin Follow the road to… Fallov dı rod tu…
Dikkat tehlike Watch out/ danger Vaç avt/ dencır.
Ölüm tehlikesi Deadly danger Dedli dencır.
Park yasağı No parking No parking.
Tek yön One way only / no entry Van vey onli / no entri.
Sigara yasağı No smoking No smoking.
Self servis / Buyrun Help yourself Help yor self.
Danışmaya müracaat edin Check with reception Çek vit risepşın.
Sıraya girin Get in line. Ged in layn.
Form doldurmak Fill in the form Fil in dı form.
Rahatsız etmeyin Do not disturb Du nat distörb.
Girmek yasak No way. No vey.
Meşgul / boş Engaged busy / free / open Enceyct / bizi / fri / opın.
Özel Private Prayvıt.
Avlanmak yasak No hunting No hanting.
Yavaşlayın Slow down Slov davn.
Dokunmayın Do not touch Du nat taç.
Farlarınızı yakın Turn your headlights Törn yor hidlayts.
SEYAHAT
Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz? How would you like to travel? Hav vuç yu layk tu trevıl?
Uçakla. By plane. Bay pleyn.
Charter uçuşla. By charter flight. Bay cartır fılayt.
Trenle. By train. Bay treyn.
Otobüsle. By coach / bus. Bay kovç/bas.
Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur. I’d like to compere things before making up my mind. Ayd layk tu kımper tings bifor meyking ap may maynd.
Ulaşım ve konaklama da dahil mi? Transport and accommodation included? Trenspırt end ekommedeyşın inkludıd?
Orada araba kiralayabilir miyim? Can you rent a car there? Cen yu rent e kar ter?
Havaalanına ulaşım da ücrete dahil mi? Is transport to the airport included? İz trenspırt tu dı ayirport inkludıd?
Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. No, you get there by your own means. No, yu get der bay yor own mins.
Havaalanında ulaşım imkanları nasıl? Is the airport well served? İz dı ayirport vel sörvd?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebilirsiniz. There is a bus service, two train / underground stations and taxis. Der iz e bas sörvis, tu treyn / andırgrond steyşıns end teksis.
Tahminen ne kadar tutar? What’s the average fare? Vats dı evırıç feyr?
Yaklaşık… dolar About …. dollars. Ibavt … dalırs.
Öğrenci indirimi var mı? Is there a student rate discount? İz der e sütidınt reyt diskaunt?
Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var. Only, if you have your card with you. Onli, if yu hev yor kard vit yu.
Hangi havayolu şirketi? Which airline? Viç ayirlayn?
Buyrun biletim ve bagajım. Here is my ticket and my luggage. Hiyır iz may tikıt end may lagıç.
Birlikte seyahat ediyoruz. We are all travelling together. Vi ar ol travıling tugedır.
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor? Where is passport control? Ver iz pesport kıntrol?
Ayrıca para ödemem gerekiyor mu? Do I have to pay a surcharge? Du ay hev tu pey e sörcarç?
Sadece el çantam var. I’m only carrying my hand luggage. Aym onli kerıying may hend lagıç.
Uçak ne zaman kalkıyor? What time do we board take off? Vat taym du ve bord teyk off?
Uçağı kaçırdım. I have missed my flight. Ay hev misıd may fılayt.
Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüşmelerim var. I have to be on the next flight, I have commitments. Ay hev tu bi on dı nekst fılayt ay hev cımmitmınts.
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi. The flight has been cancelled because of the storm. Dı flayt hez bin kensıld bikoz ov dı storm.
Kötü hava koşulları yüzünden. … due to adverse weather conditions. … dü tu ıdvörs vedır kındiyşıns.
Buralarda bar var mı? Is there a bar here? İz der e bar hiir?
Kayıp eşya bürosu nerede? Where’s the lost property office? Ver iz dı lost properti ofis?
….uçağı geldi mi? Has the flight from… arrived? Hez dı flayt from ırrayvd?
Gümrük ne tarafta? Where is the customs? Ver iz dı kastıms?
Yanlışlık olmuş özür dilerim. I made a mistake, sorry. Ay meyd e misteyk, sori.
Sigara ve parfüm alacaktım. I’d like to buy some cigarettes, and some perfume. Ayd layk tu bay sam sigırets end sam parfüm.
Ne kadar ödüyorum? How much do I owe you? Hav mac du ay ow yu?
Sorun nedir? What’s going on? Vats going on?
Hava nasıl? What’s weather like? Vats vedır layk?
Çok naziksiniz. You’re so polite. Yor so pılayt.
Birlikte bir şeyler içelim mi? What about getting a drink together? Vat ıbavt geting e drink tugedır?
Merdivenden / asansörden çıkın. Take the stairs / lift. Teyk dı sters/lift.
Bagajımı kaybettim. I have lost my luggage. Ay hev lost may lagıç.
Valizlerinizi tarif eder misiniz? Describe your luggage please? Deskırayb yor lugıç pliz?
Deri, üstten fermuarlı. Leather, with zips on. Ledır vit zips on.
Büyük sırt çantası. It’s a large rucksack. İts a larj rıksek.
Biraz yavaş konuşabilir misiniz sizi anlamıyorum. Speak slowly. I don’t follow you. Spik slovli. Ay dont folov yu.
Taksi durağı nerede? Where is the taxi rank? Ver iz dı teksi renk?
Bir taksi çağırabilir misiniz? Would you call a cab? Vuç yu kal e keb?
Çıkış nerede? Where is the exit? Ver iz dı egzist?
Ne kadar? How much is it? Hav maç iz it?
Yalnızca gidiş bileti alacaktım. A single / one way ticket please. E singıl / van vey tikıt pliiz.
İndirim kartım var. I have a rail pass. Ay hev e reyıl pes.
Nereye gidecektiniz? Where do you wish to go? Ver du yu viş tu go?
Hangi trenle? By which train? Bay viç treyn?
Treniniz 8 nci perondan kalkacak. Your train will be departing from platform 8. Yor teyn vil bi dıparting from 8.
Kaç çocuk var? How many children are there? Hav meniy çildrın ar there?
2 büyük, 4 de çocuk var. Two adults and four children. Tuv edılts end for çıldrın.
Sayıları bilmiyorum yazabilir misiniz? I don’t understand figures could you write them down? Ay dont andırstend fijurs kuç yu rayt dem davn?
Tren nereden kalkıyor? Where does the train leave from? Ver daz dı treyn liv from?
…garı, 7 nci perondan kalkıyor. The train leaves from …station, platform 7. Dı treyn livs from…, platfırm 7.
Umarım yetişiriz. I hope we will be on time. Ay hop vi vil bi on time.
Bekleme salonu The waiting lounge Dı veyting lonj.
Tuvalet The restrooms. Dı retrums.
Özür dilerim pardon. Excuse me, pardon İksiyuzmi. I’m sorry.
…..den geliyorum. I’m coming from… Aym kaming from….
Arabadan iner misiniz? Get out of the car? Get avt ov dı kar?
Evraklarınız lütfen. Your papers please. Yor peypırs pliz.
Süresi dolmuş. It’s no longer valid. İts no longır velid.
Yaşınız tutmuyor. You’re under age. Yor andır eyç.
Ne kadar kalacaksınız? How long do you intend to stay? Hav long du yu intend to stey?
Bir hafta. One week. Van viyk.
Bir hafta sonu. A weekend. E wikend.
Bir ay. One month. Van month.
Birkaç gün. A few days. E fev deys.
Nerede kalacaksınız? Where will you stay? Ver vil yu stey?
Otelde. At a hotel. At e hotıl.
Seyahat amacınız nedir? What’s the purpose of your visit? Vats dı pörpıs ov yor visit?
İş. Business. Biznıs.
Tatil. Holiday. Halidey.
Arkadaş ziyareti. Visiting friends. Visiting firends.
Turizm. Tourism. Turism.
Eğitim. Education. Ecukeyşın.
Dilimizi konuşabiliyor musunuz? Can you speak our language? Ken yu spik aur lengüç?
Biraz. A little. E lidıl.
Ne kadar paranız var? How much money do you have? Hav maç mani du yu hev?
Çantanızda ne var? What’s in the bag? Vats in dı beg?
Bu kutunun içinde ne var? What’s in this box? Vats in dis baks?
Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer önerebilir misin? Could you suggest any places of interest? Kuç yu saccest eny pleysıs ov intırest ?
Harabeler. The ruins. Dı ruyins.
Saray. The palace. Dı pelıs.
Yer altı mezarı. The catacombs. Dı ketıkomps.
Şehir merkezi. The town centre. Dı tavn sentır.
Mezarlık. The cemetery. Dı semıtıri.
Kilise. The church. Dı çörç.
Sergi. The exhibition. Dı eksibiyşın.
Kale. The fortress. Dı fortrıs.
Alışveriş merkezi. The department stores. Dı departmınt stors.
Mağara The cave. Dı keyv.
Göl. The lake. Dı leyk.
Rıhtım. The docks. Dı doks.
Anıt. The monument. Dı monumınt.
Cami. The mosque. The moskü.
Müze. The museum. Dı müzüyum.
Park. The park. Dı perk.
Liman. The port. Dı port.
Meydan. The square. Dı suguer.
Tapınak The temple Dı tempıl.
Kabir. The tomb. Dı tomp.
Kule The tower. Dı tavır.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız? What do you like doing? Vat du yu layk duing?
…den hoşlanırım. I’m interested in… Aym intırestıd in..
Resim. Painting. Peynting.
Mimarlık. Architecture. Arkitekçır.
Sanatın her dalından. Art as a whole. Art ez e hol.
Tarih. History. Histori.
Coğrafya. Geography Coğrafi.
Doğa. Nature. Neycır.
İnsanlar. People. Piypıl.
Sosyoloji. Sociological issues. Soşılocikıl isuus.
Nüfus bilim. Demography. Demografi.
Politika. Political issues. Politikıl issuus.
Spor Sports. Sports.
El sanatları. Hand crafts. Hendkrafts.
Av. Hunting. Hanting.
Vahşi yaşam. Wild life. Vild layf.
Farklı kültürler. Different cultures. Difrınt kalçırs.
Bilim. Sciences. Sayns.
Geziler düzenliyor musunuz? Are there any excursions? Ar der eni eksorşıns?
Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum. I want to get away from the tourist areas. Ay vant tu ged ıvey from dı torist areyas.
Önerebileceğiniz 3 günlük turunuz var mı? Could you advise us on a three day tour? Kuç yu ıdvays as on e tri day tur?
Fotoğraf çekmek serbest mi? Are cameras allowed? Ar kımeras allovd?
Buranın en popüler diskoları hangileri? Which are the latest trendy discos? Viç ar dı leytıst trendi diskos?
Spor yapmak istiyorum hangi tesisler var? I practise sports. What training facilities are there? Ay prektıs sports. Vat treyning fesılitiis ar der?
Otobüsler gece de işliyor mu? Do buses run all night? Du basız ran ol nayt?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilirmisin? Could you suggest rent a car company? Kuç yu saccest e kar rentıl kampıni?
Plajlar buraya uzak mı? Are the beaches far from here? Ar dı bicız far from hiyır?
Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Ver iz dı bas stap?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu? Is this the bus to the town centre? İz dis dı bas tu dı tavn sentır?
Ne kadar? How much is it? Hav maç iz it?
Nerede satılıyor? Where do you get them? Ver du yu get dem?
…gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor? When do I get off for…? Ven du ay get ov for…?
Üçüncü durakta ineceksiniz. Get off at the third stop? Get ov et dı törd stap.
İlk otobüs kaçta? What time is the first bus? Vat taym iz dı först bas?
Son otobüs kaçta? And the last bus? End dı lest bas?
Bu otobüs….. ‘dan geçiyor mu? Is this the right bus to…? İz dis dı rayt bas tu..?
İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz? Can you tell when I have to get off? Ken yu tel ven ay hev tu get ov?
Şu adrese gideceğim. This address is where I’m going Dis ıdres iz ver aym going
Hemen dönerim. I will be right back. Ay vil bi rayt bek.
Biletiniz nerede? Where is your ticket? Ver iz yor tikıt?
Atmışım. I have thrown it away. Ay hev trovn it ıvey.
Saklamam gerektiğini bilmiyordum. I didn’t know I had to keep it. Ay didınt nov ay hed tu keip it.
Ne oluyor? What’s wrong? Vats rong?
Neden duruyoruz? Why is the stooping ? Vay iz dı stoping?
Yanınıza oturabilir miyim? May I sit beside you? Mey ay sit bisayd you?
Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir? I’m going to this address; can you read it and tell me where to get off? Aym going tu dis ıdres; ken yu riıd it end tel me ver tu get ov?
Güzergahı haritada gösterebilir misiniz? Can you show me the road on the map? Ken yu şov me dı rod on dı mep?
Nerede bisiklet kiralanıyor? Where can bikes be hired? Ver ken bi bayks bi hayırd?
Araba kiralamak istiyorum. I’d like a car. Ayd layk e kar.
Küçük bir araba. A small car. E smol kar.
Ortalama bir araba. A medium size. E midiyum sayz.
Büyük bir araba. A large car. E larj kar.
Günlük tarife nedir? How much do you charge per days? Hav maç du yu şarj pör dey?
Burayı imzalayın. Sign here, please. Sayn hiır pliyz.
…’e nasıl gidebilirim? Could you tell me the way to…? Kuç yu tel mi dı vey tu…?
Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz? Can you show me on this map where I am? Ken yu şov mi on dis mep ver ay em?
…buraya ne kadar uzaklıkta? How far is …from here? Hav far iz… from hiyır?
Yanlış yoldasınız. You are on the wrong road. Yu ar on dı rong rovd.
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı? Can we find cheap accommodation around here? Ken vi faynd çip ekkomodeyşın ıraund hiyır?
Dümdüz devam edin. Go straight away. Go sıtreyt ıvey.
Yokuşun sonunda solda. Down there, on the left. Davn der, on dı left.
Sağda. On the right. On dı rayt.
Trafik ışıklarından sağa / sola dönün. Turn left / right at the traffic lights. Törn left / rayt et dı trefik layts.
Pardon buraya park edebilir miyim? Excuse me, can I park here? Eksiyuz mi, ken ay park hiyır?
Arabamız bozuldu. Our car has broken down. Aur kar hez brokın davn.
Kaybolduk. We are lost. Vi ar lost.
Burada bekleyin yardım getireceğim. Wait here, I will get some help. Veyt hiyır, ay vil get sam help.
Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız. How long will the drive / walk be? Hav long vil dı dırayv / volk bi?

1 YORUM

Yorumla