Almanca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 4

1
801

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Almanca’ya çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Almanca’yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde yemek, sağlık, boş zaman ve sorunlarla ilgili cümleler de bulacaksınız.

 

TÜRKÇE ALMANCA
Yazılışı Okunuşu
YEMEK
Aperatif bir şeyler almak istiyorum. Ich möchte einen Aperitif. İş möhte aynen aperatif.
Bir şeyler içmeye gidelim mi? Trinken wir etwas zusammen? Trinken vir etvas zusamen?
Sadece bir kahve alacağım. Nur einen Kaffe. Nur ayn kafe.
Susadım. Ich habe durst. İş habe durst.
Kahvaltı yapacağım. Ich möchte frühstücken. İş möhte fürüştüken.
Meyve suyu / portakal suyu / domates suyu Einen Fruhchsaft / Orangen…/ Tomaten… / Grapefruit… Aynen fruhşaft / oranjen.. / Tomaten.. / Grapefruit…
Yumurta / jambonlu omlet / baconlu omlet / haşlanmış yumurta. Ein Ei /zwei Eier mit Schinken/Eier mit Lachsschinken/einweichgekochtes ei. Ayn ay / zvay ayer mit şinken / ayer mit lahşinken / aynvaygekohtes ay.
…verirmisiniz? Geben Sie mir bitte… Geben si mir bite…
Bir kahve. Einen Kaffee. Aynen kafe.
Soğuk / sıcak. Kalt / warm. Kalt / varm.
Tuz / karabiber. Salz / pfeffer. Saltz / pfefer.
… getirir misin? Können Sie mir …bringen? Könen si mir bringen?
Tabak / bıçak. Einen Teller / ein Messer. Aynen teler / ayn meser.
Kaşık / çatal. Einen Löffel / eine Gabel. Aynen löfel ayne gabel.
Peynir / jambon / Salam. Mit Kase / mit Schinken / mit Salami. Mit keze / mit şinken / mit salami.
Üç fincan kakao. Drei Tassen Schokolade. Dray kasen şokolade.
Bize çok pahalı olmayan, iyi bir restoran önerebilir misiniz? Können Sie uns ein gutes, nicht zu teures Restaurant empfehlen? Könen si uns ayn gutes, niht zu toyer restoran emfehlen?
Buralarda restoran var mı? Gibt es ein Restaurant..? Gibt es ayn restoran..?
Geleneksel yemeklerin olduğu. Herkömmliche Kache Herkmlişe kahe.
Yöresel yemekleriniz var mı? Biten Sie regonale Spezialitaten an? Biten si regonalişen şpetziyaliten an?
Müzikli restoran. Ein Restaurant mit Musik. Ayn restoran mit muzik.
Piyasa restorantı. Treffpunk far Leute aus der Szene. Trefpunkt far loyte aus der zene.
Ne alırdınız? Was wünschen Sie? Vas vünşen si?
…li yiyecekler yememem lazım. Ich mußGerichte vermeiden, die …enthalten. İş mus gerihte vermayden , di …enthalten.
Tatlı olarak… istiyorum. Könne ıch Sasstofhaben? Könen iş sastofhaben?
Siz ne önerirsiniz? Was raten Sie mir / uns? Vas retn si mir / uns?
Ne içerdiniz? Was wollen Sie trinken? Vas volen si trinken?
Balık istiyorum. Ich möchte Fisch. İş möhte fiş.
Deniz ürünü olarak neyiniz var? Welche Art Meeresfrachte biten Sie an? Velşe art meresfrahte biten si an?
Nasıl arzu edersiniz? Welche Zubereitung? Velşe zubereaytung?
Sığır eti / dana eti / kuzu eti / domuz eti / pirzola / biftek / but / köfte / fileto Rindfleisch / Kalbfleisch / Lammfleisch / Schweinefleisch / Rippchen / Medaillon / Keule / Bouletten / Filet Rindflayş / kalbflayş / lamflayş / şvaynflayş / ripşen / medalion / koyle / bouleten / filet
Etinizi nasıl istersiniz? Wie wünchen Sie das Fleisch? Vi vünşen si das flayş?
Haşlanmış / ağır ateşte pişmiş / şiş / kebap / fırında / ızgara / güveç / rosto Gekocht / gesch-mort / am Speiß gebraten / am Speis / Gebraten / gegrillt/ als Ra-gout Gekoht / geşmort / am spays geb-raht / am şpays / gebraten / gegrilt / als ragout
Başka bir şey arzu eder misiniz? Machten Sie noch etwas? Möhten si noh etvas?
Hesabı alabilir miyim? Zahlen bitte? Zalen bite?
Ayrı ayrı ödeyeceğiz. Wir möchten getrennt zahlen. Vir möhten getrentzalen.
SAĞLIK
Başınızı kaldırın. Heben Sie den Kopft. Haben si den kopft.
Başınızı eğin. Senken Sie den Kopft. Senken si den kopft.
Başınızı çevirin. Drehen Sie den kopft. Drehen si den kopft.
Uzanın. Legen Sie sich hin Legen si sih hin
Rahatlayın. Entspannen Sie sich! Ntşpanen si sih!
En yakın nöbetçi eczane nerede? Wo ist der nachs-te ( Nacht ) Apo-teheke? Vo ist der negste (naht) apoteke?
Nezleye / öksürüğe karşı bir şey istiyorum Ich möchte etwas gegen Erkaltung / Husten. İş möhte etvas gegen erkaltung / husten.
Güneş çarpması. Sonnenbrand. Sonnenbrant.
Böcek sokması. Inschektenstiche. İnşektenşihe.
Yol tutması. Reisekrankeit. Rayzekrankait.
Hazımsızlık. Verdaungsstörungen. Verdaungstörungen.
Migren Migrane Migrane.
Ne zaman geleyim? Wann kann ich wieder kommen? Van kan iş vider komen?
Ağrı kesici Ein Scmerrzmittel Ayn şmertzmitel
Hemen bir doktor lazım Ich brauche einen Artzt, aber schnell. İh brauhe aynen artzt , aber şnel.
Muayene saatleri nedir? Wann sind die Sprechstuden? Van sind si di şprehştunden?
Doktor buraya gelip beni görebilir mi? Könnte der Artzt mich hir besuc-hen ? Könte der artzt mih hir besuhen?
Tıbbi Personel. Das Medizinische Personal. Das medizinişe personal.
Sağlık ocağı. Die Krankenstation. Di krankenstation
Hasta. Der / die Kranke. Der / di kranke.
Ameliyat. Die Operation. Di operation.
Kendimi yorgun / hasta hissediyorum Ich fahe mich schwach / mir ist schwindig/ mir ist abel. İh fehle mih şvah / mir ist şvindig/mir ist abel.
Kustum. Ich habe mich erbrochen. İh habe mih erbrohen.
Ateşim var. Ich habe Fieber / hohes Fieber. İh habe fiber / hohes fiber.
Nereniz ağrıyor? Wo tut’s Ihnen weh? Vo tut’s ihnen veğ?
Buram / şuram ağrıyor Hier tut’s weh / da. Hir tut’s veğ/da.
Sırtım/ başım/ midem ağrıyor Mir tut der Rüc-ken / der Kopf / der Magenweh. Mir tut der rüken / der kopf / dermağen veğ.
Burada ağrı var mı? Tut es Ihnen hier weh? Tut es ihnen hir veğ?
Nasıl bir ağrı? Was für ein schmertz ist es? Vas für ayn şmertz ist es?
Hafif / kötü Ein dumpfer / heftiger. Ayn dumpfer/ heftiğer.
Değişmeyen / artıp azalan. Dauemder / krampfartiger. Dauemder / kramfartiger.
…. ye alerjim var Ich bin gegen …aller gisch. İh bin gegen …allergi
Hemofili hastasıyım. Ich bin Bluter. İh bin bluter.
Zehirlendim. Ich mche eine Eintzehungskur. İh bin fergiftigen.
Ne zamandır ağrınız var ? Seit wann fühlen Sie diesen schmerz? Sayt van fühlen zi disen şmerz?
Kısa zamandır / uzun zamandır. Seit kurtzem / langem. Sayt kurtzem / langem.
Sizi muayene edeceğim. Ich will Sie untersuchen. İh vil zi untersuhen.
Soyunun. Ziehen sie Sich aus. Zihen zi sih aus.
Şuraya uzanın lütfen. Legen Sie sich hier hin, bitte. Leğen zi sih hir hin, bite.
Ağzınızı açın. Öffnen Sie den Mund. Öfnen zi den mund.
Derin nefes alın Artmen Sie tief ein und aus. Artmen zi tif ayn und aus.
Öksürün lütfen. Husten Sie, bitte. Husten zi , bite.
Tansiyonunuzu ölçeceğim. Ich will İhren Blutdruck messen. İh vil iren blutdruk messen.
Nabzınızı ölçeceğim Ich will Ihren Plus messen. İh vil iren plus messen.
Romatizma. Rheuma Rheuma
Apandist. Blinddarmentzandung. Blinddarmentzüdung.
Sistit. Harnblasenentzandung. Harnblasenentzandung.
Gastrit. Magenschleimhautentzandung. Magenşlaymhautenzandung.
Ülser. Ein Geschwar. Ayn geşvar.
Grip. Grippe. Grippe.
…. iltihabı. Eine Entzandung des / der. Ayne entzandung des / der.
Sarılık. Gelbsucht. Gelbsuht.
Kızamık. Masern. Masern.
Soğuk algınlığı. Eine Erkaltung. Ayne erkaltung.
Hafif bir enfeksiyon. Eine (leichte) Infektion. Ayne layhte infektion.
Güneş çarpması. Ein Sonnenstich. Ayn sonnenstih.
Yüksek ateş. Heuschnupfen. Hohesfiber.
Ateşinizi ölçeceğim. Ich werde Fieber messen. İh verde fiber messen.
Kendimi iyi hissetmiyorum. Ich fühle mich nicht wohl. İh fühle mih niht vol.
Hastayım. Ich bin Krank. İh bin krank.
Güneş Çarpması. Einen Sonnen-brand. Aynen sonnen-brand.
Kesik. Eine Schnitwunde. Ayne şnitvunde.
Yara. Ich bin verwundet. İh bin vervundet.
Kramp. Kramfe. Kramfe.
Öksürük. Husten. Husten.
Migren. Kofschmerzen. Kofşmerzen.
Astım. Asthma. Asthma.
Hazımsızlık. Eine Verdauungsstörung. Ayne ferdaungsstörung.
Boyun tutulması. Eine steifen Hals. Ayne ştayfen hals
Tansiyon. Zu hohen Blutdruck. Zu hohen blutdruk.
Çarpıntı. Herzklofen. Herzkloıfen.
Bayıldı. Er ist in Ohmacht gefallen. Er ist in ohmaht gefalen.
Kanaması var. Sie blutet. Zi blutet.
Bir şey soktu. Ich bin gestochen worden. İh bin geştohen vorden.
Ayak bileğim şişti. Mein Fusgelenk ist geschwollen. Mayn fusgelenk ist geşvolen.
… canımı yakıyor. …Tut mir weh. …. Tut mir veğ.
BOŞ ZAMAN
Müzeler ve tarihi yerler. Museen , historische Statten. Musen, historişe ştaten.
Tur düzenleniyor mu ? Gibt es Stadfahrungen? Gibt es ştadfahrungen?
Gezilebilecek birkaç yer söyler misiniz? Können Sie mir einige Sehenswardigkeiten empfehlen? Könen si mir aynige sehensvardigkayten empfehlen?
En fazla kaç kişi katılıyor? Welche ist die höchste Teilnemerzahl? Velşe ist di höhste taylnemerzahl?
Yakında bir ….. var mı? Gibt es … in der Nache? Gibt es ..in der nehe?
…. saat kaçta başlıyor? Um weivel Uhr beginnt…? Um vifil uhr begint?
Kiliseyi ziyaret etmek istiyorum. Ich möchte die Kriche besuchtigen. İş möhte di kirşe besuhtigen.
…den ne kadar uzaktayız? Wie weit sind wir von … etfernt? Vi vayt sind vir von … etfernt?
Yürüyerek gidebilir miyiz? Können wir dorthin zu fuss gehen Könen vir dorthin zu fus gehen?
Atletizm. Leihtathleitik. Layhatletik.
Basketbol. Basketball. Basketbal.
Futbol. Fusball. Fusbal.
Dağcılık. Bergsteigen. Bergştaygen.
Yürüyüş. Wandern. Vandern.
Araba yarışı. Autorallye. Autoralle.
Jimnastik. Gymnastik. Gimnastik.
Tenis. Tennis. Tenis.
Bisiklet. Radfahren. Radfahren.
Yüzme. Schwimmen. Şvimmen.
Voleybol. Volleybal. Volleybal.
Sörf. Sörf. Sörf.
Paraşüt. Fallschimsp Ringen. Falşimşpringen
Avcılık. Jagd. Yagd.
Dans. Tanzen. Tanzen.
Bu gölde / nehirde yüzebilir mi? Kann man Sie / im Fluss schwimmen? Kan man si / im flus şvimen?
Kumsal var mı? Gibt es einen Strandstrand? Gibt es aynen ştrandstrase?
SORUNLAR
Arabam arıza yaptı. Mein Auto ist kaput. Mayn auto ist kaput.
Arıza nerede? Wo ist der Fehler? Vo ist de feyler?
Arızanın ne olduğunu bilmiyorum. Ich weis nicht was der Fehler ist. İh vays niht vas de feyler ist.
Arabanız nerede? Wo ist Ihr Auto? Vo ist iyr auto?
En yakın tamirhane nerede? Wo ist hier in der naehe eine Werkstaette? Vo ist hiyr in de neğe ayne verkştate?
Tamirhaneye bir telefon edebilir misiniz? Können Sie mall die Werkstaette anrufen? Könen zi mal di verkştate anrufen?
Bir kurtarma aracı gönderebilir misiniz? Können Sie ein Abschlepper schicken? Könen zi ayn apşleper şiken?
Arabamı çekebilir misiniz? Können Sie mir ein Apschlepper schicken? Könen zi ayn apşleper şiken?
Bana yardım edebilir misiniz? Können Sie mir helfen? Könen zi miyr helfen?
Bana biraz benzin verebilir misiniz? Können Sie mir etwas Benzin geben? Könen zi miyr etvas bentsin geğben?
Arabamın plaka numarası….. Das nummer-nschid von mein-em Auto ist…. Das numern şilt fon maynem auto ist……..
Bir kaza oldu. Es ist ein Unfall. Es ist ayn unfal.
Kaza nerede oldu? Wo ist der Unfall? Vo ist de unfal?
Efes’e yirmi kilometre mesafede? In zwenzig kilo-meter Entfernung von Efes. İn svantsig kilo-meta entfernung fon Efes.
Ölen var mı? Gibt es Tote? Gibt es toğte?
Hayır ölen yok ama iki yaralı var. Nein,es gibt keine Tote aber es gibt zwei verletzte. Nayn,es gibt kayne toğte aba es gibt svay ferletste.
Lütfen polise haber verin. Bitte geben Sie der Polizei bescheit. Bite geğben zi der politsay beşayt.
En yakın telefon nerede? Wo ist hier in der naehe ein Telofon? Vo ist hiyr in de neğe ayn telefoğn?
Acele bir ambulans çağırın lütfen Bitte rufen Sie eilig ein Krankenwagen. Bite ruğfen zi ayn krankınvagın.
Arkadaşım ağır yaralı. Mein freund ist schwer verletzt. Mayn froynt ist şveya ferletst.
Yaralıları kımıldatmayın. Bewegen Sie die Verletzten nicht. Bevegın zi ferletse niht.
Yaralıları arabadan çıkarmama yardım edin. Helfen Sie mir die Verletzten von Auto raus zu holen. Helfen zi miyr di ferletsten fon auto rauğs su hoğlen.
Adım Sedat ONAR. Meine name ist Sedat ONAR. Mayne nağmı ist Sedat ONAR.
Lütfen bana adınızı,adresinizi ve sigorta numaranızı verin. Bitte geben Sie mir ; Ihre Nahme Adresse und Versicherungs Nummer. Bite geğben zi miyr ; iyre nağmı adrese unt ferziharungs numa.
Arabam için çekme aracı gönderir misiniz? Können Sie für mein Auto ein Abschlepper schciken? Könen zi füğr mayn auto ayn apşlepa şiken?
Tanıklık yapar mısınız? Können Sie beweisführen? Könen zi bevaysfüğren?
En yakın Polis karakolu nerede? Wo ist hier in der naehe ein Polizeirevier? Vo ist hiyr in de neğe ayn politsayreviyr?
Polise bir hırsızlığı bildirmek istiyorum. Ich will an der Politzei ein Raub melden. İh vil an de politsay ayn rauğb melden.
Polise bir olayı bildirmek istiyorum. Ich will an der Politzei ein fall melden. İh vil an de politsay ayn fall melden.
Polise bir cinayeti bildirmek istiyorum. Ich will an der Politzei ein Mord melden. İh vil an de polit-say ayn mort melden
Cüzdanım çalındı. Meine Brieftasche ist gestohlen. Mayne briyftaşe ist geştolın.
Suçsuzum. Ich bin unschuldig. Ih bin unşuldik.
Bunu araştıracağız. Wir werden das untersuchen. Viyr verden das untazuhın.
Adreslerini verir misiniz? Können Sie mir Adressen geben? Könen si mir adrese geben?
Kayıp ve hırsızlık Verlost und Diebstahle. Verlost und daybştahle.
Pasaportumu kaybettim. Ich habe meinen Paverloren. İş habe maynen paverloren
Dışarda kaldım Ich habe mich selbst ausgeschlossen. İş habe miş selbst ausgeşlossen.
İmdat. Hilfe. Hilfe.
Sürgün. Verbannung. Verbanung
Suçlu iadesi. Auslieferung. Ausliferung.
Gözaltı. Untersuchungshaft. Untersuhungshaft
Tutuklama. Mahnung. Mahnung.
Mahkemeler. Gerichte. Gerihte.
Savunma. Sich verteidigen. Sih vertaidigen.
Ayaklanma, grev. Demos, streiks. Demos, straiks.
Doğal afetler. Naturkatastrophe Naturkatostrofe
Yangın. Brand. Brand.
Ölüm. Der tod. Der tod.
Yaralı var mı? Gibt es einen ferletzten? Gibt es aynen ferletzten?
Hareket etmeyin. Bewegen Sie sich nicht. Bevegen si sih niht.
Hemen bir doktor / ambülans çağırın Rufen Sie schnell einen Artzt-den Krankenwagen. Rufen si şnel aynen artzt – den krankenvagen.
Onları arabadan çıkarmama yardımcı olun Helfen Sie mir sie aus dem Wagen zu holen! Helfen si mir si aus dem vagen zu holen!
Lütfen polisi çağırın! Rufen Sie bitte die Politzei! Rufen si bite di politzay!
İsim ve adresinizi alabilir miyim? Darf ich Ihre Personalen haben? Darf ih iğre Personalen haben?
Yardım eder misiniz kayboldum. Können Sie mir helfen ich habe mich ferloren. Könen si mir helfen ih habe mih ferloren.
Kaza. Unfall. Unfall.
Ambülans. Krankenwagen. Krankenvagen.
Yaralı. Ferletzt. Ferletzt.
Hasta. Krank. Krank.
Doktor. Artzt. Artzt.
Cinayet. Mord. Mord.
İdam cezası. Ermordung. Ermodung.
Hapis. Haft. Haft.
Narkotik kanunları Gesetz fahr Rausschgift Gesetz fahr raussihgift.
Tecavüz. Vergewaltigung. Fergevaltigung.
Suç. Vergehen. Fergehen.
Mahkum. Verurteilt. Ferurtailt.

1 YORUM

Yorumla