Almanca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 3

0
2603

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Almanca’ya çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Almanca’yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde konaklama, sayı ve zamanlarla ilgili cümleler de bulacaksınız.

 

TÜRKÇE ALMANCA
Yazılışı Okunuşu
KONAKLAMA
Formu doldurun. Füllen Sie das Formular bitte aus! Fülen zi das formular bite aus.
Burayı imzalayın. Unterschreiben Sie hier! Unterşrayben zi hir.
Boş odanız var mı? Haben Sie Zim-mer frei? Haben zi zimmer fray?
İki kişilik odamız kaldı Ja, nur Doppelzimmer. Ya nur dopelzimmer.
Ne kadar kalacaksınız? Wie lange wollen Sie bleiben? Vi lange volen zi blayben?
Yanlızca bir gece. Nur eine Nacht. Nur ayne naht.
Kesin bilmiyorum. Ich weis noch nicht. İh vays noh niht.
Fiyat nedir? Was kostet es? Vas kostet es?
Tek kişilik oda ne kadar? Was kostet ein Einzelzimmer? Vas kostet ayn aynzelzimer?
Çift kişilik oda ne kadar? Was kostet ein Doppelzimmer? Vas kostet ayn dopelzimer?
Kahvaltı dahil mi? Frühstück inbergriffen? Frühştük inbergrifen?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Nehmen Sie Kredi karten? Nehmen zi kredi karten?
Akşam yemeği saat kaçta? Wann wird das Abendessen serviert? Van vird das abend esen servirt?
Banyolu. Mit Bad. Mit bad.
Duşlu. Mit Dusche. Mit duşe.
Balkonlu. Mit Balkon. Mit balkon.
Manzaralı. Mit Aussicht. Mit aussiht.
Denize bakan. Mit Aussicht auf das meer. Mit aussiht auf das mer.
Ne kadar sürer? Wie lange wird das dauern? Vi lange vird das dauern?
Ne zamana hazır olur? Wann ist das fertig? Van ist das fertig?
Burada kamp yapabilirmiyiz? Können wir hier zelten? Könen vir hir zelten?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı? Gibt es hier in der Nahe einen Campingplatz? Gibt es hir in der nehe aynen kampingplatz?
Elektrik ve su var mı? Sehen Wasser und Strom zur Verfagung? Sehen vaser und strom zur verfagnung?
Kasaba buradan ne kadar uzakta? Wie weit weg ist das Dorf? Vi vait veg ist das dorf?
SAYI – ZAMAN
Pazartesi Montag Montag
Salı Dienstag Diynstag
Çarşamba Mittwoch Mitvoh
Perşembe Donnerstag Donnerstag
Cuma Freitag Fraytag
Cumartesi Samstag Zamstag
Pazar Sonntag Sonntag
Ocak Januar Yanuar
Şubat Februar Februar
Mart Marz Mertz
Nisan April April
Mayıs Mai May
Haziran Juni Yuni
Temmuz Juli Yuli
Ağustos August August
Eylül September Zebtember
Ekim Oktober Oktober
Kasım November November
Aralık Dezember Dezember
İlkbahar Frühing Früyling
Yaz Sommer Sommmer
Sonbahar Herbst Herbst
Kış Winter Vinter
1 Eins Ayns
2 Zwei Svay
3 Drei Dray
4 Vier Fiyr
5 Fünf Fünf
6 Sechs Zeks
7 Sieben Ziben
8 Acht Aht
9 Neun Noyn
10 Zehn Seyn
11 Elf Elf
12 Zwölf Svölf
13 Dreizehn Draytzeyn
14 Vierzehn Viyrtzeyn
15 Fünfzehn Fünftzeyn
16 Sechzehn Zektzeyn
17 Siebzehn Zibtzeyn
18 Achtsehn Ahttzeyn
19 Neunzehn Noyntzeyn
20 Zwanzig Svantzig
21 Einundzwanzig Aynundzvantzig
30 Dreissig Draytzig
40 Vierzig Firtzig
50 Fünfzig Fünftzig
60 Sechzig Zektzig
70 Siebzig Zibtzig
80 Achtzig Ahttsig
90 Neunzig Noynzig
100 Hundert Hundert
200 Zweihundert Svayhundert
300 Dreihundert Drayhundert
400 Vierhundert Fiyrhundert
500 Fünfhundert Fünfhundert
600 Sechshundert Zekshundert
1000 Tausend Tauzend
1200 Tausendzweihundert Tauzenttzvayhundert
2000 Zwietausend Svaytauzınt
3000 Dreitausend Draytausınt
10.000 Zehntausend Seyntauzınt
100.000 Hunderttausend Hundattausınt
1.000.000 Eine Milion Ayne milyon
1.000.000.000 Eine Miliarde Ayne milyarde
Birinci Erste Erste
İkinci Zweite Svayte
Üçüncü Dritte Drite
Dördüncü Vierte Fiyrte
Beşinci Fünfte Fünfte
Altıncı Sechste Zekste
Yedinci Siebte Zibte
Sekizinci Achte Ahte
Dokuzuncu Neunte Noynte
Onuncu Zehnte Seynte
Saat kaç? Wieviel uhr ist es Vi fiyl uğr ist es?
Saat dokuz. Es ist neun Uhr. Es ist noyn uğr.
Dokuz buçuk Es ist halb neun. Es ist halp noyn.
Dokuzu çeyrek geçiyor. Es ist viertel nach neun. Es ist fiyrtıl nah noyn.
Sekize yirmi var. Es ist zwanzig vor acht. Es ist svansig fo aht.
Otobüs ne zaman kalkıyor? Wann fahrt der bus? Van feğrt de bus?
Saat on bir. Um zehn Uhr. Um seyn uğr.
Yarım saat sonra. Nach eine halbe Stunden. Nah ayne halbe ştunde.
İki saat önce. Vor zwei Stunden. Fo svay ştuden.
Dörten beşe kadar. Nachmittags um drei Uhr. Nahmitaks um dray uğr.
Öğleden sonra saat üçte. Mittags um zwölf Uhr. Mitags um svölf uğr.
İki saat içinde. In zwei Stunden. In svay ştunden.
Sabah saat üçte. Morgens um drei Uhr. Morgıns um dray uğr.
Öğleyin saat onikide. Mittags um zwölf Uhr. Mitaks um svölf uğr.
Akşam saat onsekiz otuzda. Abend um achtzehen Uhr dreizig Abınds um ahtt-eyen uğr draysig
Gece saat onbir otuzda. Nachts um elf Uhr drezig. Nahts um elf uğr draytsig.
Dün Gestern Gestern
Bügün Heute Hoyte
Yarın Morgen Morgın
Evvelki gün Vorgesten Forgestern
Ertesi gün Übermorgen Überğmorgın
Bu sabah Heute morgen früh Hoteı morgın früy
Yarın akşam Morgen Abend Morgın abent
Her gün Jeden Tag Yeden tak
Her hafta Jede woche Yede vohe
Her ay Jeden monat Yeden monat
Her yıl Jedes Jahr Yedes yağr
Her zaman Immer İma
Geçen gün Vergangene Tag Fergangena tak
Geçen hafta Vergangene Woche Fergangene vohe
Geçen ay Vergangener Monat Fergangener monat
Geçen yıl Vergangenes Jahr Fergangenes yağr
Gelecek hafta Kommende Woche Komende vohe
Gelecek yıl Kommendes Jahr Komındes yağr
İki günden beri Seit zwei Tagen Zayt svay tagen
İki gün önce Vor zwei Tagen Fo svay tagen
İki gün sonra Nach zwei tagen Nah svay tagen
İki güne kadar In zwei tagen In svay tagen
Tam zamanında Pünktlich Püktlih
Şimdi Jetzt Yetst
Bazen Manchmal Manşmal
Yakında In der nache İn der neğe
Eskiden Früher Früya
Bügün ayın kaçı? Was ist der Datum heute? Vas ist de datum hoyte?
Bugün ayın ondördü. Heute ist der Vierzehente. Hoyte ist de fiyrtseyente.
Yarın ayın kaçı? Was ist der datum morgen? Vas ist de datum morgen?
Yarın Nisanın on beşi Morgen ist der fünfzehente April. Morgın ist de fünfseynte april.
Kaç yaşındasınız Wie alt sind Sie? Vi alt zint zi?
Yirmi üç yaşındayım. Ich bin dreiundzweinzig jahre alt. Ih bin drayundsvantsig yağre alt.
Doğum tarihiniz nedir? Was ist Ihr geburt datum? Vas ist iyr geburt datum?
Yirmi bir eylül 1962 Einundzwanzigter september 1962 Aynundtsvantsigster zeptember noyn seynhunder svayundtsekzik.
Ne zaman? Wann? Van?
Ne kadar süre? Wie lange? Vi lange?
Hangi asırda? Zu welchem Zeit? Zu velşem sayt?
Ne zaman? Zu welchem Zeitpunkt? Zu veyşem sayt punkt?
Onbeş gün Fünfzehen Tage. Fünfzen tage.
Bir haftasonu. Ein Wochenende Ayn vohenende.
Bir gün. Ein Tag. Ayn tag.
Birkaç gün. Einige Tage. Aynige tage.
Bir çok gün. Mehrere Tage. Mehere tage.
Tatil boyunca. İn den Ferien İn den feriyen.
Noel’de. Zu Weihnachten Zu vaynaten.
Yılbaşı. Der Neujahrstag Der noyyarstag.
Tatil günü. Der freie Tag. Der fray tag.
Bayram günü. Der Feiertag. Der fayer tag.
Çalışma günü. Der Werktag. Der verktag.
Yıldönümü / doğum günü. Der Geburstag Der geburstag.
Bazen. Einige Male. Aynige male.
Sık sık. Oft. Oft.
Bazen. Selten. Selten.
Her gün. Jeden Tag. Yeden tag.
… de bir kez. Einmal in / im… Aynmal in / im…
…de iki kez. Zweilmal in / im. Zvay mal in / im.
Asla. Nie. Ni.
Bir hafta. Eine Woche. Ayne vohe.
Hangi gün? An welchem Tag Ayn velşem tag?
Bugün. Heute. Hoyte.
Yarın. Morgen. Morgen.
Dün. Gestern Gestern.
Ertesi gün. Übermorgen Übermorgen.
Bir önceki gün Am vortag. Am fortag.
İki gün önce. Vor zwei tage. For svay tage.
Üç gün içinde. İn drei Tagen. İn dray tagen.
Geçen hafta. Vorige Woche. Forige vohe.
Gelecek hafta. Nachste Woche Nekste vohe.
Onbeş gün boyunca. Wahrend 15 Tagen. Vahrend fünfsehn tage.
Sabah. Morgens. Morgens.
Öğleden sonra. Nachmittags. Nahmitags.
Akşam. Abends. Abents.
Gece. Nachts. Nahts.
Ay. Ein Monat. Ayn monat.
Hangi ay? Welcher Monat? Velşer monat?
Bir yıl. Eine Jahr. Ayne yar.
Hangi sene. Welches Jahr? Velşe yar?
Gelecek sene. Nachstes Jahr. Nekstes yar.
Geçen sene. Vorige Jahr. Forige yar.
Bin dokuz yüz doksan dokuz Neunzehndertneunundeneunzig. Noysenhundernoynonosig.
Kaç yaşındasınız? Wie alt sind Sie? Vi alt sind si?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli yaşındayım Ich bin dreisig/ sibzehen / fün-funzwanzig / drei-undvierzig Jahre İş bin draysig / zibsehn / fünfunz-vanzig / drayund-firzig yare (alt)
Ya siz? Und Sie? Und si?
O bin dokuz yüz altmış yılında doğdu. Er/sie neunzehnhundertsechzig geboren. Er/sie noysenhundertsekzig geboren.
O kaç yaşında? Wie alt ist er / sie? Vi alt ist er / si?
On altı yaşından küçüklere yasak. Kinder unter sechzehn Jahren sind nicht zugelassen. Kinder unter seksehn yare sind niht zugelasen.
Saat. Uhrzeit / Stunde. Uhrzayt / ştunde.
Saat kaçta? Um wievel Uhr? Um vifil uhr?
Oniki / öğlen. Zwölf / Mittag. Zvölf / mitag
Gece yarısı. Mitternacht. Miternaht
Bir. Ein uhr. Ayn uhr.
On üç. Dreizehen Uhr. Draysehn uhr.
Sekiz buçuk. Halb neun. Halp noyn.
Sekiz kırkbeş. Viertel vor neun. Firtel for noyn.
Dokuz. Neun uhr. Noyn uhr.
Yirmi bir. Einundzwanzig uhr. Aynundsvanzig uhr.
….e çeyrek var. Viertel vor… Firtel for.
….yi çeyrek geçiyor. Viertel nach. Firtel nah.
Bu sabah. Heute morgen. Hoyte morgen.
Bu öğleden sonra. Heute nachmittag Hoyte nahmitag.
Bu akşam. Heute abend. Hoyte abend.
Bu gece. Heute nacht. Hoyte naht.
Şafakta. İn der Frahe. İn der frahe.
Akşam geç vakit. Schpat abends. Şhpet abends.

Yorumla