Almanca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 2

0
1141

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Almanca’ya çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Almanca’yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde seyahatle ilgili cümleler de bulacaksınız.

 

TÜRKÇE ALMANCA
Yazılışı Okunuşu
En yakın benzin istasyonu nerede? Wo ist die nachste Tankstelle? Vo ist di negste tankştele?
On beş litre normal / süper benzin istiyorum Ich möchte fünfzehen Liter Ben-zin / Super. İh möhte fünfzehen liter benzin / super.
Depoyu doldurun. Fulltanken, bitte. Fultanken bite.
Yağ ve su seviyesini /aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz? Sehen Sie Öl und wasser / die Bat-teri / die bremsen / die Bremsflas-sigkeit nach? Sehen si öl und vaser / di bateri / di bremzen / di bremzfezigkayt nah?
Bu patlak lastiği tamir edermisiniz? Können Sie Diesen reifen reparieren? Könen zi dizen rayfen repariren?
Lastiği değiştirir misiniz lütfen? Können Sie Diesen reifen auswechseln? Könen zi dizen rayfen ausvekseln?
Sorun nedir? Was ist los? Vas ist los?
Çalışmıyor. Ich kann nicht starten. İh kan niht ştarten.
Akü bitmiş. Die Batterie ist leer. Di bateri ist leğer.
Motor hararet yapmış. Der Motor lauft heiss. Der motor lauft hays.
Benzin bitti. Ich brauche Ben. İh brauhe benzin.
Bana yardım edebilir misiniz? Können Sie mir helfen? Könen zi mir helfen?
Özür dilerim, arabam bozuldu telefonunuzu kullanabilirmiyim lütfen? Entschuldigen Sie.İch habe eine Panne. Darf ich Ihr Telefon Benutzen? Etşuldigen zi ..ih habe ayne pane. Darf iş ihr telefon benutzen?
Bir tamirci gönderebilir misiniz? Können Sie dern Mekhaniker schiken? Könen zi dem mekaniker şiken?
Ne kadar sürer? Wie lange dauert das? Vi lange dauert das?
Farlar. Die Zandung. Di zandung.
Marş. Der Anlasser. Der anlaser.
Vites kutusu. Das Getriebe. Das getribe.
Karbüratör. Der Vergaser. Der vergaser.
Dinamo. Der Dynamo. Der dinamo.
Direksiyon. Die Steuerung. Di ştoyerung.
Frenler. Die Bremsen. Di bremzen.
Debriyaj. Die Kupplung. Di kuplung.
Elektrik tertibatı. Die elektrische anlage. Di elektrişe anla-ge.
Yağ basıncı. Der Ödruck. Der öldruk.
Soğutma. Das Kühlungs-sytem. Das kühlung sistem.
Aktarma. Der Antrieb. Der antribe.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum. Ich komme in einer halben Stunde / einer Stunde zürück. İh kome in ayner halben ştunde / ayner şdunde zürük.
Hemen yapabilir misiniz? Können Sie das gleich erledigen? Könen si das glaih erledigen?
Neden yapamazsınız? Warum können Sie das nicht machen? Varum könen si das niht mahen?
Gerekli yedek parçalar sizde var mı? Haben Sie die nötigen Ersazteile ? Haben si di nöti-gen erzatztayle?
… ye kadar gitmemi sağlayacak kadar bir şeyler yapabilir misiniz? Gut .Können Sie das vorlafig ins-tandsetzen, damit ich nach … Fahren kann? Gut.könen si das vorlafig instand setzen damit iş nah …faren kan?
Hayır arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız. Nein, in diesem Zustand können Sie auf keinen Fall Auto fahren. Nayn, in dizem zuştand könen zi auf kaynen fal auto faren.
Her şey tamir edildi mi? Ist alles repaiert worden? İst alles repariyet vorden?
Ne kadara mal olacak? Was wird das kosten? Vas vir das kosten?
Postane ne tarafta? Zeigen Sie mir bitte das Postamt? Zaygen zi mir bite das postamt?
Buralarda bir telefon var mı? Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hir ayn telofon?
Telefonunuzu kullanabilir miyim? Kann ich Ihr Telefon benutzen? Kan ih ihr telofon benützen.
Benim için bu numarayı arayabilir misiniz? Könen Sie mir diese Telefonumer anrufen? Könen zi mir dize telefonnumer anrufen?
Telefon rehberiniz var mı? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben zi ayn telofonbuh?
Numarayı çevirin. Wahlen Sie die Nummer Vahlen zi di numer.
Alo ben… Hallo. Hier ist… Halo. hir ist…
Hangi numarayı aradınız? Welche Nummer haben Sie angerufen? Velşe numer haben si angerufen?
Üzgünüm, yanlış numara. Bedaure, falsch verbunden. Bedaure, falş ferbunden.
…. ile konuşmak istiyorum. Ich möchte mit … sprechen. İh möhte mit… şprehen.
Bana… yı verebilir misiniz? Können Sie mich mit …verbinden? Könen zi miş mit …verbinden?
Kim arıyor? Wer ist am Telephone..? Ver ist am telephon..?
Ayrılmayın. Bleiben Sie am Apparat. Blayben zi am aparat.
Şu anda burada değil Er ist in Moment nicht da. Er ist im moment niht da.
Lütfen aradığımı söyleyin. Adım…. Richten Sie bitte aus, daich angerufen habe. Mein Name ist… Rihten zi bite aus, daih angerufen habe mayn name ist…
Beni aramasını söyler misiniz? Er soll mich zürückrufen bitte? Er sol miş sürükrufen bite?
Sizi arıyorlar. Sie werden ans Telefon gebeten. Zi verden ans telefon gebeten.
İşte numaram. Hier ist die Nummer. Hir ist di numer.
Çok yavaş tekrarlar mısınız? Können Sie das ganz langsam wiederholen? Könen zi das ganz langzamer viderholen?
Dolar bozdurmak istiyorum. Ich möchte Dolar wechseln. İh möhte dolar vekseln.
Kredi kartımdan para çekmek istiyorum. Ich möchte meine Karte benutzen, um Geld abzuheben İh möhte mayne karte benützen um geld abzuheben
Kimlik göstereyim mi? Brauchen Sie meinen Ausweis? Brauhen zi mayne ausvays?
Para çekmek. Abhebung. Aphebung.
Makbuz. Eine Quittung. Ayne kuitung.
Polis Polizei. Politzay.
İtfaiye. Feuerwehr. Foyervehr.
Nöbetçi doktor. Notarzt. Notartz.
Acil durumlar Notdienst. Notdinst.
Konsolosluklar. Konsulate. Konsulat.
Büyükelçilikler. Botschaften. Botşaften.
Havayolu. Flughafen. Flughafen.
Yılbaşı. Neujahr. Noyyar.
Noel. Weihnachten. Vaynahten.
Milli bayram. Nationalfeiertag. Nationalrayertag.
Kuzey. Nord. Nort.
Güney. Süd. Süd.
Doğu. Ost. Ost.
Batı. West. Vest.
Neresi? Wo? Vo?
Dümdüz ileri. Geradeaus. Gerade aus.
Ön. Vorne. Forne.
Arka. Hinten. Hinten.
Solda. Links. Links.
Sağda. Rechts. Rehts.
Karşısında. Hier gegenüber. Hir gegenüber.
Yanında. Neben. Neben.
Ters yönde. An / auf der anderen Seite. An / auf der anderen sayte.
Tam burası. Es ist heir. Es ist hir.
Oralar. Es ist dort. Es ist dort.
İleride. Es ist hinter / nach. Es ist hinter / nah.
Yanlış yoldasınız. Sie sind auf dem falschen Weg. Zi sind auf dem falşn veg.
Geri dön. Fahren Sie zürückt. Faren zi zürükt.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin. Fahren Sie bis zur ersten / zweiten Kreuzung. Fahren zi bis zu ersten / zvayten kroysung.
Işıklardan sola girin. Nach der Ampel biegen sie links ab. Nah der ampel bigen zi links ab.
Bir sonraki köşeden sağa dönün. Biegen Sie an der nachsten sta-ßenecke rehst ab Bigen zi an der neksten straseneke rehst ab.
… yolunu takip edin. Fahren Sie nach. Fahre zi nah.
Dikkat tehlike. Achtung / Gefahr. Ahtung / gefahr.
Ölüm tehlikesi. Lebensgefahr. Lebensgefahr.
Park yasağı. Parken verboten. Parken ferboten.
Tek yön. Einbahenstrasse. Aynbahnştrase.
Sigara yasağı. Rauchverboten. Rauhferboten.
Self servis. Bedien Sie Sich! Biden zi sih.
Danışmaya müracaat edin. Wenden Sie sich an das Sekretariat. Venden zi sih an das sekretariat.
Sıraya girin. Hinten ansellen. Hinten anselen.
Form doldurmak. Den Zettel ausfahllen. Den zettel ausfahllen.
Rahatsız etmeyin. Nicht stören. Niht ştören.
Girmek yasak. Besetzt. Besetzt.
Meşgul/boş. Frei / pirivat. Fray / pirivat.
Acil çıkışı. Notausgang. Notausgang.
Avlanmak yasak. Jahd verboten! Yahd ferboter.
Yavaşlayın. Fahren Sie langsamer. Fahren zi langsemer.
Dokunmayın. Nicht anfassen! Niht anfasen!
Farlarınızı yakın. Schalten Sie Ihre Scheinwerfer an! Şalten zi ihre şaynverfer an.
SEYAHAT
Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz? Mit welchem Transportmittel? Mit velşem Transportmittel?
Uçakla. Flugzeug. Flugzoyg.
Charter uçuşla. Charterflug. Çharterflug.
Trenle. Bahn. Bahn
Otobüsle. Mit dem bus. Mit dem bus.
Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur. Ich möchte vergle-ichen, bover ich mich entscheide. İh möhte vergla-hşen,bover iz miş entşaydern
Ulaşım ve konaklama da dahil mi? Transport und Aufenthait? Transport und aufenthait?
Orada araba kiralayabilir miyim? Kann man hier ein Auto leihen? Kan man hir ayn auto laihen?
Havaalanına ulaşım da ücrete dahil mi? İst der Transport zum Flughafen inbegriffen? İst der transport zum flughafen inbegrifen.
Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. Nein, Sie massen sich selbst um den Transport kammen. Nayn si masen sih selbst um den transport kammen.
Havaalanında ulaşım imkanları nasıl? Welche Transport-mittel gibt es zwischen dem Flughafen und der Stadt? Velşe transport-mittel gibt es zvişen dem flughafen und der ştadt?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebilirsiniz. Sie haben den bus, zwei bahnöfe / U-Bahn und das Taxi. Zi haben den bus zıvay bahnöfe / u-Bahn .
Tahminen ne kadar tutar? Mit welchem Preis muss man redmen? Francs / Mark / Lire… Mit velşem prais mus man redmen? Franç / mark / lire
Öğrenci indirimi var mı? Haben Sie einen Studententarif? Haben zi aynen ştudententarif?
Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var. Wenn Sie Ihren Studentausweis haben. Ven zi ıhren ştudentausvais haben.
Hangi havayolu şirketi? Für welche Fluggensellschaft? Far velşe flugenselşaft?
Buyrun biletim ve bagajım. Hier sind meine Flugkarte und mein Gepack. Hir sind mayn flugkarte und mayn gepek.
Birlikte seyahat ediyoruz. Wir sind eine Gruppe. Vir sind ayne gruppe.
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor? Wo ist die Polize kontrolle? Vo ist di plitzaykontrol?
Ayrıca para ödemem gerekiyor mu? Muss ich eien Zuschlag zahlen? Mus iş aynen zuşlag zehlen?
Sadece el çantam var. Ich habe nur Handgepack. Ih habe nur handgepek.
Uçak ne zaman kalkıyor? Um wieviel Uhr gehen wir an bord Um vifil uhr gehen wir an bord?
Uçağı kaçırdım Ich habe meinen Flugferpast. İş habe maynen flugferpast.
Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüşmelerim var. Ich muss unbedingt den nachsten Flug nehmen; ich habe Verpflichtungen einzuhalten. İh muss unberding den neksten flug nehmen ; ih habe verpflihtungen aynzuhalten.
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi. Der Flug ist wegen Sturm annuliert. Der flug ist vegen strum anuliert.
Kötü hava koşulları yüzünden. ..wegen schlechten Wetters. Vegen şlehten vetters.
Buralarda bar var mı? Wo kann man etwas trinken? Vo kan man etvas trinken?
Kayıp eşya bürosu nerede? Wo ist das Fundbaro? Vo ist das fundburo?
….uçağı geldi mi? İst der Flug aus…. angekommen? İst der flug aus ….an gekomen?
Gümrük ne tarafta? Wo ist das Zollamt? Vo ist das Zolamt?
Yanlışlık olmuş özür dilerim. Ich habe mich geirrt Entschuldigung. İh habe miş geirt entşuldigung.
Sigara ve parfüm alacaktım. Ich warde ger n Zigaretten und Parfüm kaufen. İh verde gern sigareten und parfüm kaufen.
Ne kadar ödüyorum? Was bin ich Ihnen schuldig? Vas bin ih ıhnen şuldig?
Sorun nedir? Was pasiert hier? Vas pasirt hir?
Hava nasıl? Wie ist der wetter Vi ist der vetter?
Çok naziksiniz. Sie sind zehr net Zi sind zer net
Birlikte birşeyler içelim mi? Können wir etwas zusammen tirinken? Könen vir etvas zusamen tirinken?
Merdivenden / asansörden çıkın. Nehmen Sie die Treppe / den Lift. Nehmen si di trepe / den lift.
Bagajımı kaybettim. Ich habe mein Gepack verloren. İh habe mayn gepak verloren.
Valizlerinizi tarif edermisiniz? Beschreiben Sie sie? Beşrayben Zi zi?
Deri, üstten fermuarlı. Sie sind aus Leder, mit Reifverschlus oben. Zi zind aus leder mit rayfaşlus oben.
Büyük sırt çantası. Es ist ein groser Rucksack. Es ist ayn groser ruksak.
Biraz yavaş konuşabilirmisiniz sizi anlamıyorum Sprechen Sie bitte langsemer, ich verstehe Sie nicht. Şprehen zi bite langsemer ih verştehe niht.
Taksi durağı nerede? Wo ist der Taxistand? Vo ist der taksisdant?
Bir taksi çağırabilir misiniz? Können Sie ein Taxi rufen? Könen zi ayn taksi rufen?
Çıkış nerede? Wo ist der Ausgang? Vo ist der ausgang?
Ne kadar? Wieviel kostet das Vifil kostet das?
Yanlızca gidiş bileti alacaktım. Eine Hinfahrkarte bitte. Ayne hinfartkarte bitte.
İndirim kartım var. Ich habe eine Ermasigungkarte. İh habe ayne ermazigungkarte.
Nereye gidecektiniz? Wohin möchten Sie fahren? Vohin möhten zi fahren?
Hangi trenle? Mit welchem Zug? Mit velçem zug?
Treniniz 8’inci perondan kalkacak. Ihr Zug fahrt Gleich 8 ab. Ihr zug fart glaih 8 ab.
Kaç çocuk var? Wieviele Personen sind Sie? Vifile Personen zind zi?
İki büyük, dört de çocuk var. Wir sind zwei Erwachsene und vier Kinder. Vir zind zvay ervaksene und fiyr kinder.
Sayıları bilmiyorum yazabilir misiniz? Ich verstehe die zahlen nicht. Können Sie mir bitte aufschreiben? İh ferştehe di zahlen niht könen zi mir bitte aufşrayben?
Tren nereden kalkıyor? Wo fahrt der Zug ab? Vo fehrt der zug ab?
…garı, 7 nci perondan kalkıyor. Der Zug fahrt vom Bahnhof….,Gleih7 ab. Der zug fehrt vom bahnof …,gleih ab.
Ne kadar zamanda? Wann? Van?
Bir saat içinde In einer Stunde. İn ayner ştunde
Umarım yetişiriz. Ich hoffe wir kommen pünktlich an. İh hoffe vir komen pünkliş an.
Bekleme salonu. Den wartesaal. Den vartesal.
Tuvalet. Die Toiletten. Di tualeten.
Özür dilerim pardon. Verzeihen Sie bitte / Entschldigung. Ferzaihen zi bitti / entşuldigung.
…den geliyorum. Bitte sehr, ich komme aus… Bitte sehr, iş kome aus….
Arabadan iner misiniz? Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus? Ştaygen zi aus dem fahrzoyg aus?
Evraklarınız lütfen. Ihre Papiere, bitte. Ihre papiere, bitte.
Süresi dolmuş. Er ist abgelaufen. Er ist abgelaufen.
Yaşınız tutmuyor. Sie sind minderjahrig. Zi zind minderyarig.
Ne kadar kalacaksınız? Dauer des Aufenthalts? Dauer des aufenthalts?
Bir hafta. Eine woche. Ayne vohe.
Bir hafta sonu. Eine Wochenende Ayne vohenende.
Bir ay. Eine Monat. Ayne monat.
Birkaç gün. Einige Tage. Aynige tage.
Nerede kalacaksınız? Wo möchten sie bleiben? Vo möhten zi blayben?
Otelde. İm Hotel. İm hotel.
Seyahat amacınız nedir? Reise anlass? Raysenlias?
İş. Geschafte. Geşefte.
Tatil. Freizeit. Fraysayt.
Arkadaş ziyareti. Besichigungen. Besuhungen.
Turizm. Tourisum. Turizum.
Eğitim. Seminar. Seminar.
Dilimizi konuşabiliyor musunuz? Sprehen Sei die Landessprahe? Şprehen zi di landşprahe?
Biraz. Ein wenig. Ayn venig.
Ne kadar paranız var? Weiviel geld haben Sie? Vifil geld haben zi?
Çantanızda ne var? Was haben Sie in der tasche? Vas haben zi in der taşe?
Bu kutunun içinde ne var? Was ist in diesem Karton? Vas ist in dizem karton?
Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer önerebilir misin? Können sie mir sagen wohin ich besuchen soll? Können zi mir zagen vohin ih besuhen zol?
Harabeler. Die Antquatum. Di antkuatum.
Saray. Das Schloss. Das şhlos.
Yer altı mezarı. Die Katakomben. Di katakomben.
Şehir merkezi. Die Stadtmitte. Di ştadmittel.
Mezarlık. Den Friedhof. Den fridorf.
Kilise. Die Kirche. Di kirşe.
Sergi. Die Ausstellung. Di austelung.
Kale. Die Burg. Di burg.
Alışveriş merkezi. Die Kafhauser. Di kufhauser.
Mağara. Die Höhle. Di höle.
Göl. Den See. Den ze
Rıhtım. Die Hafendamme. Di hafendame.
Anıt. Das Denkmal Das denkmal.
Cami. Das Moschee. Das muşe
Müze. Das museum. Das muzeum.
Park. Die anlagen. Di anlagen.
Liman. Den Hafen. Den hafen.
Meydan. Den Platz. Den platz.
Tapınak. Den Temple. Den temple.
Kabir. Die Grabstatte. Di grapstate.
Kule Den Turm Den tum.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Sagen Sie: Was machen Sie gern? Sagen zi: vas mahen zi gern?
Resim. Malerei. Maleray.
Mimarlık. Architektur Arşitektur.
Sanatın her dalından. Kunst im allgemeinen. Kunst im algemayn.
Tarih. Geschichte. Geşihte.
Coğrafya. Erdkunde. Erkunde.
Doğa tarihi. Naturgeschichte. Naturgşihte.
İnsanlar. Far die Menschen. Menşen.
Sosyoloji. Soziologie. Soziologi.
Nufus bilim. Demogaphie. Demogaphi.
Politika. Politik. Politik.
Spor. Sport. Sport.
El sanatları. Handwerk. Handverk.
Av. Jagd. Yagd.
Vahşi yaşam. Wilde Tiere. Vilde tayre.
Farklı kültürler. Landwirtschaft. Landvirşaft.
Bilim. Wissenschafft. Visenşaft.
Geziler düzenliyor musunuz? Beiten Sie Rundfahrten an? Biten zi rundfahrten an?
Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum. Ich suche gerade die von Touristen weinig besuchten Orte. İh zuhe gerade di von turisten venig besuhten orte.
Önerebileceğiniz bir 3 günlük turunuz var mı? Welche Rundfahrt emfehlen Sie uns für drei Tage? Velşe rundfahrt emfehlen zi uns für dray tage?
Fotograf çekmek serbest mi? Darf man fotografieren? Darf man fotografiren?
Buranın en popüler diskoları hangileri? Was ist der letzte Schrei auf dem Gebiet der Disco? Vas ist der letste şray auf dem gebit der disko?
Spor yapmak istiyorum seçeneklerim neler? Ich bin Sportler; Welche Trainings-möglichkeiten gibt es hier? İh bin sportler velşe trenigmöglişkayten gibt es hir?
Otobüsler gece de işliyor mu? Verkeren die Busse die ganze Nacht ? Verkehen di buse di ganze naht?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilir misin? Können Sie mir eine Automemietung empfehlen? Könen zi mir ayne automemaltung empfehlen?
Plajlar buraya uzak mı? Sind die Strand weit weg? Zind di şıtrand vayt veg?
Otobüs durağı nerede? Wo ist die Bus haltestelle? Vo ist di bus halteştele?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu? Ist das der Bus zum Stadmittel? İst das der bus zum ştadmittel?
Ne kadar? Wievel macht das Vifil maht das?
Nerede satılıyor? Wo kann man sie kaufen? Vo kan man zi kaufen?
…gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor? Wo soll ich aussteigen, um nach …zu kommen? Vo sol ih ausştaygen ,um nah …zu kommen?
Üçüncü durakta ineceksiniz. Steigen Sie an der dritten Haltestelle aus. Ştaygen zi an der driten haltştele.
İlk otobüs kaçta? Um vievel Uhr fahrt der erste Bus nach..? Um vifel uhr fahrt der erste bus nah..?
Son otobüs kaçta? Wann fahrt der letzte? Van fehrt der letzte?
Bu otobüs… ‘dan geçiyor mu? Fahrt dieser Bus nach…? Fehrt dizer bus nah..?
İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz? Können Sie mir sagen, wann ich aussteigen mus? Könen zi mir sagen van ih ausştaygen mus?
Şu adrese gideceğim. Ich möchte zum dieser Adresse fahren. İh möhte zum dizer adrese fahren.
Hemen dönerim. Ich brauche nur eine Minute. İh brauhe nur ayne minute.
Biletiniz nerede? Wo ist Ihr Fahrschein? Vo ist ir fahrşayn?
Atmışım. Ich habe ihn weggeworfen. İh habe ihn veggevorfen.
Saklamam gerektiğini bilmiyordum Ich wuste nicht daich ihn behalten sollte. İh vuste niht daih iğn behalten solte.
Ne oluyor? Was geht hier vor Vas geht hir vor?
Neden duruyoruz? Warum halt die ubahn? Varum halt di uban?
Yanınıza oturabilir miyim? Darf ich mich neben Sie setzen? Darf ih miş neben zi zetzen?
Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir? Ich gehe zum dieser Adresse, wo mus ich aussteigen? İh gehe zum dizer adrese, vo mus ih ausştaygen?
Güzergahı haritada gösterebilir misiniz? Können Sie mir die Strecke auf dieser Karte zeigen Könen zi mir di ştreke auf diser karte saygan?
Nerede bisiklet kiralanıyor? Wo kann man hier Fahrrader leihen? Vo kan man hir fahrad layhen?
Araba kiralamak istiyorum. Ich machte einen Wagen. İh möhte aynen vagenb.
Küçük bir araba. Einen kleinen Wagen. Aynen klaynen vağen.
Ortalama bir araba. Einen mittelgrosen Wagen. Aynen mitelgrose vağen.
Büyük bir araba. Einen grosen Wagen. Aynen grose vağen.
Günlük / haftalık tarife nedir? Was kostet es pro Tag/pro Woche? Vas kostet es pro tag / pro vohe?
Burayı imzalayın. Unterschreiben Sie hier! Unterşrayben zi hir!
..’e nasıl gidebilirim? Wie gehts nach….? Vi geyts nah..?
Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz? Zeigen Sie mir bitte, wo ich mich auf dieser Karte befinden? Zaygen zi mir bite vo ih miş auf dizer karte befinden?
…buraya ne kadar uzaklıkta? Wie weit weg ist… von hier? Vi vayt veg ist… Von hir?
Yanlış yoldasınız. Sie sind heir falsch. Zi zind hir falç.
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı? Gibte es hier in der Nache eine preisverte Unter kunft? Gibt es hir in der nehe ayne praysverte unterkunf?
Dümdüz devam edin. Fahren Sie geradeaus. Fahren zi geradeaus.
Yokuşun sonunda solda. Da unkten links. Da unkten links.
Sağda. Rechts. Rehts.
Trafik ışıklarından sağa/sola dönün. Biegen Sie links / rechts an der Ampel ab. Bigen zi links / rehts an der ampel ap.
Pardon buraya park edebilir miyim? Verzeihung! Darf ich hier parken? Verzayhung!darf ih hir parken?
Arabamız bozuldu. Wir haben eine Panne. Wir haben ayne pane.
Kaybolduk. Wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfaren.
Burada bekleyin, yardım getireceğim. Warten Sie hier; ich hole Hilfe. Varten zi hir ih hole hole hilfe.
Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız? Wieviel Zeit braucht man mit dem auto / zu Fuss? Vifil sayt brauht-man mit dem auto / zu Fuss?

Yorumla